zondag 24 september 2023

Huizum-1 pakt punten tegen het Amersfoorts Damgenootschap

- Dikke overwinning Huizum-2 op TTS Surhuisterveen-Roden/Leek CT


Op zaterdag 23 september 2023 was ronde 2 van de nationale clubteamcompetitie.
Huizum-1 ontving  in de hoofdklasse A KNDB   ADG  (Amersfoorts Damgenootschap) en Huizum-2 trad in de 2e klasse A KNDB aan tegen Troch Tinken Sterk Surhuisterveen-Roden/Leek Combinatieteam. 36 spelers in totaal, want niemand ontbrak.

Nou ja, één van de teamleiders van Huizum-2, Gauke Dirk Nijholt, meldde zich 's morgens ziek af. Hij werd vervangen door Fedde van der Laan, en hoe.

In zijn welkomswoord kreeg voorzitter Sietse Nagel weer beelden naar boven van zijn bezoek aan Amersfoort een jaar geleden. Ook de opgelopen verkeersboete in Soest popte up.

Anne Sinnema maakt een goede rentree door in Huizum-1. In de eerste wedstrijd speelde hij  remise tegen Marcel Janssen en nu won hij in ronde 2 van Gerrit de Bruijn. Een halve hekstelling deed ..eh.. het halve werk.  2-0.Een klein foutje van Ton van der Ploeg op de 27e zet zorgde ervoor dat Tjalling van den Bosch naar dam kon combineren en de partij won. Ton van der Ploeg, die enige jaren in Oosterwolde heeft gewoond, had het volgens zijn clubgenoot Bryan Brank iets eerder beter kunnen doen met een ruil naar het centrum, waarna Tjalling niet kan ontkomen aan schijfverlies. Maar goed, dit gebeurde niet. Dus:  4-0.
Bryan Brank zelf kwam in de eindfase van de partij heel goed te staan tegen Kerst Hoekstra.
Kerst leek in de opening wederom een Partie Bonnard op het bord te krijgen, maar met een opmerking van zijn coach in het achterhoofd koos hij voor normale zetten. Dit ging lange tijd niet onaardig, maar de klassieke stand, die op het bord kwam, vroeg om een offer. Hierna liet Brank het remise lopen. Op Toernooibase toont Brank hoe het had gemoeten.  5-1.

Ook Jacob de Vries kwam tot remise tegen Mark Klein Kranenbarg.  6-2.
Piet Bouma en Jan de Ruiter zijn qua rating aan elkaar gewaagd. In het late middenspel was er een moment, waarop De Ruiter gewonnen stond. Deze onderkende dit niet en besloot terug te ruilen. Hierna kreeg Piet ineens groot voordeel en won door overmacht  8-2.

Anton Schotanus verkreeg na een veelbelovende opening licht voordeel tegen Nico Kruijswijk en wist dit goed af te maken.  10-2.
Aan bord 10 verloor Wim Martin de grip op zijn stelling. Marcel de Vries voerde een combinatie uit. Hierna kon het volgens Hendrik Veenstra op Toernooibase nog remise worden, maar die mogelijkheid werd niet door Martin gegrepen. Marcel won met een schijf en drie dammen. Martin liet het zich niet meer bewijzen.  12-2

De partij tussen Rein van der Pal en Cees Strooper ging na wat aftasten in de opening toe naar een klassiek speltype, waarin voor beide spelers niet veel te halen viel. 13-3.
Hierna volgde er verlies voor Anne Kooistra. Tegen Ton Bollebakker leek het allemaal eerst niet zo erg. Wit had wel wat inefficiënte schijven, maar ach niet alles hangt van perfectie af.
Of toch wel. Een aantal zetten later bleek wel dat Bollebakker het betere spel had, want hij won.  13-5Toen zaten alleen Jan Adema en Harry de Waard nog in een eindspel verwikkeld.
De opening van de partij was interessant met ruilen naar de rand enzovoort. Hier houdt Jan op zich wel van. Maar De Waard leek hier beter uit naar voren te komen.
Jan zou met wat borden en schijven worden opgehaald door zijn vrouw. 
Dus Jan zat op  kolen, die langzamerhand begonnen te gloeien.
De Waard had nog wel vertrouwen in zijn spel en wilde nog wel iets proberen.
Nadat bleek dat Jan remise kon maken, werd de vrede getekend.  Eindstand: 14-6.

In ronde 3 op zaterdag 14 oktober speelt Huizum-1 uit tegen Hijken DTC-2.


Hoofdklasse A  KNDB

      Huizum-1 - ADG  Amersfoort

14
-
6
 Rein van der Pal (1424) - Cees Strooper (1284) 1-18Partij
 Piet Bouma (1196) - Jan de Ruiter (1207) 2-05Partij  
 Anne Piet Kooistra (1277) - Ton Bollebakker (1198) 0-29Partij
 Jan Adema (1263) - Harry de Waard (1185) 1-110Partij  
 Anne Sinnema  - Gerrit de Bruijn (1227) 2-01Partij
 Anton Schotanus (1256) - Nico Kruijswijk (1061) 2-06Partij
 Kerst Hoekstra (1104) - Bryan Brank (1053) 1-13Partij  
 Jacob de Vries (1176) - Mark Klein Kranenbarg (1081) 1-14Partij
 Tjalling v.d. Bosch (1168) - Ton van der Ploeg (1001) 2-02Partij  
 Marcel de Vries (1097) - Wim Martin (1066) 2-07Partij 


Vlak voor de wedstrijd van Huizum-1 tegen Troch Tinken Sterk (Surhuisterveen)/Roden-Leek CT stak de voorzitter even een vuist omhoog richting last minute-invaller Fedde van der Laan ten teken dat we er tegen aan gingen. Fedde stak de vuist ook in de lucht om niet veel later de eerste 2 op het scorebord te zetten. Hij won na een combinatie van Karel de Bruin, die zijn gedachten er deze dag niet helemaal bij had.  2-0.
Ook Jan Bosselaar bracht 2 punten binnen, nadat Jan Sikkens te laat zag aankomen dat hij schijfverlies zou gaan lijden.  4-0.

Vervolgens lette Jan Kunnen niet goed genoeg op, waardoor Thijs Talsma naar dam kon combineren en won.  6-0.
Henk Veldhorst kwam zonder veel problemen remise overeen met Sape Hiemstra.  7-1.

Aan bord 4 troffen qua rating de kopmannen van beide teams elkaar, Gerrit Terpstra uit Bakkeveen tegen Sietse Nagel. Wie de lijngrafiek op Toernooibase in beeld heeft, ziet dat de lijn geleidelijk aan naar beneden loopt in het voordeel van Sietse. Een grote ruil leverde hem schijfwinst op. Terpstra kreeg teveel schijven aan de rand, terwijl Sietse een centrale as van 4 schijven op het bord had staan. Het leverde de overwinning op.  9-1.
Al op de 15e zet kwam Bram Scholma een schijf voor tegen Lammert van der Sluis.
En spelen met een schijf minder is niet fijn. Bram kon later nog een schijf voorkomen, waarna Van der Sluis opgaf.  11-1.

De overwinning van Joeri Beke op Cees Dijkstra was mooi. Niks mis mee, maar hij had minder zijn best hoeven doen, als hij op de 31e zet meteen had toegeslagen met een 2-om-3 naar dam.  13-1.
Gerrit Reitsma miste op de 21e zet een mogeljkheid om drie schijven voor te komen.
Maar later won hij alsnog van Herman Scholte,  15-1.

Jammer van die ene punt, anders had de monsteroverwinning op Roden/Leek van Huizum-2 uit de jaren 70 van 0-20 zo goed als geevenaard kunnen worden.

Op zaterdag 14 oktober a.s. speelt Huizum-2 uit tegen Hijken DTC-3.2e klasse A  KNDB

   Huizum-2 - TTS Surhuisterveen / 
Roden Leek CT   

15
-
1
 Fedde van der Laan (758)    - Karel de Bruin (928) 2-0  1Partij
 Joeri Beke (777) - Cees Dijkstra (900) 2-07Partij
 Bram Scholma (912) - Lammert van der Sluis (836)  2-06Partij
 Sietse Nagel (1112) - Gerrit Terpstra (1077) 2-05Partij
 Jan Bosselaar (1044) - Jan Sikkens (792) 2-02Partij
 Gerrit Reitsma (960) - Herman Scholte (700) 2-08Partij
 Thijs Talsma (968) - Jan Kunnen (755) 2-03Partij  
 Henk Veldhorst (883)     - Sape Hiemstra (610) 1-14Partij

dinsdag 19 september 2023

Ledenvergadering Damclub Huizum
op donderdagavond 1 september 2023 in Dorpshuis Ien en Mien te Goutum


Er waren ongeveer 13 leden in totaal, inclusief het gehavende bestuur, van wie penningmeester Meinze Feenstra zich wegens ziekte had afgemeld.

Bij de Opening en mededelingen liet voorzitter Sietse Nagel weten dat per 1 juli drie nieuwe leden zich hebben aangemeld. Thomas Kuipers, Jacob de Vries en Anne Sinnema.
Thomas woont bijna ergens in of in de buurt van Goutum, Jacob is weer terug na een jaar even geen dammen en Anne Sinnema was enkele tientallen jaren geleden voor het laatst lid van Huizum. Hun lidmaatschap is zeer welkom evenals die van de begin september lid geworden Ben Stenekes. (Later in september was er nog een oud-lid ineens actief in de onderlinge competitie: Arnold Glas). Het kan niet op.

Tegenover deze nieuwe leden staan helaas ook enkele opzeggingen en wel van Bart Adema, Piet Leijenaar en Anne Langhout. Ieder om hun eigen redenen. Anne zijn zicht wordt minder en dat is belemmerend tijdens het dammen.

Ook het overlijden van Jan Tjeerd Terpstra op 5 augustus jl. kostte ons een zeer trouw en aanwezig lid. Hij was enorm bekend in de damwereld. De voorzitter vertelde nog eens hoe zich het allemaal voltrok binnen enkele weken tijd. Tot zijn ziek zijn was hij nog steeds actief op toernooien.
Er werd staande 1 minuut stilte gehouden voor deze damliefhebber.

De voorzitter ging verder met het noemen van de prestaties van leden in toernooien sinds de ledenvergadering in de maand mei 2023.
De enige nummer 1 klassering was die van Tjalling van den Bosch, behaald tijdens de damweek in Mildam. Een jaar eerder werd hij ook eerste op dit toernooi.
De 9e plaats in Brunssum mocht er ook wezen.

Ook de ratinglijst werd even onder de loupe genomen. Van onze club is ons erelid Harm Wiersma nog steeds de nummer 1. Rein van der Pal staat 2e en behoort tot de top van Friesland en kan zich ook goed meten met de landelijke top. Hierna komen we bij de nummers 3 tot en met 5 Anne Piet Kooistra, Jan G. Adema en Anton F. Schotanus (80), die alle drie een rating in de 1200 hebben. We missen 1300-spelers.

Bij punt 3 komen de notulen van 11 mei 2023 aan de orde. Wat hierin is afgesproken over de teams zal bij punt 9 weer even op tafel moeten komen.

Secretaris Bram Scholma geeft bij punt 4 Ingekomen en Uitgegane stukken aan dat veel berichten via e-mailkanalen gaan. Verder is er af en toe een brief over een toernooi of iets van de KNDB.

Het jaarverslag van de secretaris is een paar uur voorafgaande aan de vergadering verstuurd.
Henk Veldhorst vindt dat er onvoldoende tijd is geweest om deze te bestuderen.
Hij stelt voor dit op de volgende vergadering (in september 2024) nog even te bespreken.
Formeel heeft hij hier gelijk in. Toch een klein applaus.

Namens penningmeester Meinze Feenstra, die de stukken tijdig wist op te stellen, geeft voorzitter Sietse Nagel uitleg bij het jaarverslag van de penningmeester. Het resultaat is negatief, maar het tekort valt enorm mee.
Dit heeft diverse oorzaken. Er zijn gelukkig leden, die de club iets extra's geven via o.a. donaties. Maar er is ook iets met de verandering van inning van de afdracht aan de bond.
Hierin zit een verschil in periode. De KNDB int de afdracht en stort vervolgens het bedrag, waar de PFDB recht op heeft. Verder zit er wat verschil in de reiskosten.

De kascommissie bestond uit Gauke Dirk Nijholt en Jan Bosselaar. Eerstgenoemde liet weten dat het allemaal prima in orde was en stelt voor om alles goed te keuren. Applaus.
Het was zijn tweede beurt en hij is aftredend. Reservelid Anne Piet Kooistra schuift door in de commissie en als nieuw reservelid meldt zich Henk Veldhorst.

Na een kwartier pauze en een consumptie van de penningmeester werd nog even een blik geworpen op de teamsamenstellingen van de nationale competitie.
Door het overlijden van Jan T. Terpstra en de ziekte van Meinze Feenstra is het nodig dat er twee andere namen als vaste spelers worden doorgegeven aan de KNDB.
De 11e man van Huizum-1, Sietse Nagel, is bereid in Huizum-2 plaats te nemen. Verder zal Fedde van der Laan als vaste speler van Huizum-2 worden opgegeven.
Hiernaast zijn er nog diverse invallers.

Ons erelid Harm Wiersma zal dit seizoen uitkomen voor Damcombinatie Fryslân-1.

Voor het seizoen 2024-2025 staan enkele hervormingen op het programma, wat de nationale competitie betreft. In de hoofdklas zal er gespeeld gaan worden met 8-tallen. De klassen bestaan niet langer uit 12 teams, maar uit 10 teams. Deze maatregelen zijn genomen, omdat diverse clubs moeite hebben om een team compleet te krijgen. Als het dan maar niet zo is dat zaterdag-leden, die geen plaats meer in een clubteam kunnen krijgen, dan weggaan, want dan heb je weer dezelfde problemen.

De provinciale clubcompetitie zal ook een verandering ondergaan. In verband met de afstanden, die club-zestallen moeten afleggen, zijn er twee hoofdklassen en twee 1e klassen gevormd met de bedoeling dat de nummers 1 van elke groep nog een wedstrijd om het kampioenschap zullen spelen. Dit plan wordt nog besproken tijdens de PFDB-vergadering op 20 september a.s. in Mildam.

Huizum-1 zal spelen in de hoofdklas en Huizum-2 in de 1e klas. Zo het er nu uitziet, komt er geen competitie met viertallen.
Zoals het nu staat zal Huizum-1 provinciaal bestaan uit Jan Adema, Anton Schotanus, Anne Piet Kooistra, Waylon Poot, Piet Bouma en Sietse Nagel. Laatstgenoemde mag ook gewisseld worden voor een goede speler.
Huizum-2 provinciaal bestaat uit een paar spelers van het voormalige Huizum-2 (Jan Bosselaar en Thijs Talsma) en een aantal uit het voormalige Huizum-3. Dit moet nog vorm krijgen.

De PFDB-vergadering zal worden bezocht door Sietse Nagel (en Bram Scholma ??).
Het PFDB-bestuur heeft al een tijd geen secretaris meer, waardoor er ook geen officiele verslagen zijn.
De leden vinden dat zich een kandidaat voor het secretariaat moet melden vanuit een hoek van Friesland (PFDB-damprovincie), die nu niet vertegenwoordigd is.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis.
Een aantal leden zit nog even na in het gezellige grand café van het dorpshuis.

Er zijn geen foto's gemaakt !

zondag 10 september 2023

Mooie wedstrijd Huissen-2 - Huizum-1
de thuisclub won

- Huizum-2 kon het niet houden in Warffum


De Nationale Damcompetitie, het grootste toernooi ter wereld, is op zaterdag 9 september 2023 weer begonnen.
Damclub Huizum neemt deel met twee teams. Tijdens de afgelopen ledenvergadering zijn twee veranderingen aangekondigd in de vaste samenstelling van Huizum-2. Sietse Nagel en Fedde van der Laan worden als vaste speler opgegeven in Huizum-2 ter vervanging van wijlen Jan T. Terpstra en van Meinze Feenstra, die later in het seizoen weer begint met spelen.

Omdat Marcel de Vries zich af moest melden wegens ziekte, speelde Sietse mee in Huizum-1. Jilles van Kesteren, dit seizoen weer meer actief, viel in in Huizum-2.

Huizum-1 trok naar het Gelderse Huissen, alwaar Anne Sinnema zijn eerste partij sinds jaren speelde in 't Koelhuis. En dit ging uitermate goed. Hij hield de sterke Marcel Janssen op remise.  Buiten was het bijna 30  graden, binnen zaten 60 spelers van wie velen in korte broek. In Huizum-1 zeven in totaal. Een nieuw record ??

Anne Piet Kooistra kwam vanuit een ziekenhuisomgeving in een ..eh.. gekkenhuis terecht, maar geheel uitgerust won hij wel.

Na afloop werd het verlies weggegeten en gedronken bij Chinees Rose Garden in Heerenveen.


Over veel partijen kan weinig gezegd worden en over sommigen veel. Niets ten nadele van de partijen van Tjalling, Anton en Rein, maar tegen de Partie Bonnard-overwinning van Kerst Hoekstra kunnen die niet op, Een schuhitterende overwinning.
We zijn natuurlijk ook heel tevreden met de remise van Anne Sinnema tegen Marcel Janssen.
Piet Bouma had enig geluk begrijpen we uit de opmerkingen op Toernooibase bij zijn partij.
Zijn tegenspeler zag het gelukkig niet.
Bij de stand 5-7 verloor Jacob de Vries de strijd tegen Joost Hendriksen. De stand op het bord wil soms ook niet meewerken, wat je ook probeert.
Dat was bij Anne Kooistra anders. In zijn partij tegen Europees kampioene Fleur Kruysmulder was het één en ander mogelijk voor Kruysmulder, maar ze besloot anders, waarna Anne er met de winst vandoor ging.

De voor Marcel de Vries invallende Sietse Nagel, kreeg te maken met een onwillige stand en ook Waylon Poot had daar mee te maken bij de stand 9-9. VBI Huissen-2 won in de laatste partij en bracht de eindstand op 11-9. 
Het was een mooie dag, die eindigde zonder punten. 


Huizum-2 zat te zweten in Warffum, maar werd netjes afgedroogd door de Groningers.
Behalve secretaris Bram Scholma, die nota bene Nico Werkman beide punten afpakte.
Normaal zou hij een fles Beerenburg hebben gewonnen, indien Bernard Post nog gewoon lid van Huizum was geweest.

Jilles was als eerste uit. Een paar gekke zetten in de partij brachten hem in het nadeel tegen Bernard Plijter. Henk Veldhorst zag een combinatie van Johan Zijlstra niet aankomen.  4-0.

Gerrit Reitsma kon na een goed lijkende aanvalsstand zijn verdediging niet op orde krijgen.
Peter Hoeksema maakte gebruik van het feit dat de ideale zet niet gespeeld kon worden.
Bij de 6-0 tussenstand slaagde Jan Bosselaar er in het eerste punt te scoren. 7-1. Thijs Talsma scoorde het 2e punt. 8-2. Er stonden nog wel wat schijven op het bord, maar in de  spanning van de strijd, moet je soms eieren kiezen.

Fedde van der Laan maakte het iets te bont met een ruil naar een onvelig veld. Tegenspeler Westerdijk kon een wapen opbouwen om de schijf met een 1-om-2 van het bord te halen.
10-2

Joeri Beke offerde op een bepaald moment een schijf. Dit was of geniaal of onnodig.
Het werd in ieder geval remise. 11-3.
Opzienbarend was de overwinning van Bram Scholma op Nico Werkman. Onze spiderman had een mooi web gesponnen waar Werkman niet meer uit kon komen. Eigenlijk gold Werkman als onoverwinnelijk. De fles Beerenburg, die Bernard Post vroeger uitloofde op een overwinning is naar wij dachten nooit uitgereikt. 11-5 werd de eindstand.


Hoofdklasse A  KNDB  -  ronde 1

    DV VBI Huissen-2 -  Huizum-1

11
-
9
 Geert van Aalten (1393) - Rein van der Pal (1424) 1-13Partij
 Fleur Kruysmulder (1141) - Anne Piet Kooistra (1277) 0-28Partij  
 Emiel Leijser (1258) - Piet Bouma (1196) 1-16Partij  
 Jan van Loenen Jr. (1268) - Waylon Poot (1214) 2-010Partij
 Joost Hendriksen (1316) - Jacob de Vries (1176) 2-07Partij
 Willem Hoek (1239) - Sietse Nagel (1112) 2-09Partij
 Rob Schrooten (1198) - Tjalling van den Bosch (1168) 1-11Partij
 Ruud de Kooter (1176) - Kerst Hoekstra (1104) 0-24Partij
 Marcel Janssen (1294) - Anne Sinnema  1-15Partij  
 Theo Berends (1237) - Anton Schotanus (1256) 1-12Partij


2e klasse A      KNDB  -  ronde 1

   Warffum-1      -  Huizum-2  

11
-
5   
 Nico Werkman (1181)   - Bram Scholma (912) 0-28Partij
 Berend Plijter (1034) - Jilles van Kesteren (908) 2-01Partij  
 Peter Hoeksema (1136)      - Gerrit Reitsma (960) 2-03Partij
 Johan Zijlstra (1085) - Henk Veldhorst (883) 2-02Partij
 Bert Honderd (1020) - Jan Bosselaar (1044) 1-14Partij
 Wim Dirks (981) - Thijs Talsma (968) 1-15Partij
 Geert Greven (901) - Joeri Beke (777) 1-17Partij
 Jack Westerdijk (901) - Fedde van der Laan (758)      2-06Partij


Op zaterdag 23 september 2023 speelt Huizum-1 thuis in Dorpshuis Ien en Mien te Goutum tegen het Amersfoorts Damgenootschap (ADG).
Huizum-2 speelt dan thuis tegen Troch Tinken Sterk / Roden-Leek CT uit Surhuisterveen en Roden en Leek e.o.  Aanvang 12.00 uur.

donderdag 10 augustus 2023

Over dammer Jan T. Terpstra        

 * Leeuwarden, 1 maart 1949  -  † 5 augustus 2023)             

Tekst uitgesproken door voorzitter Sietse Nagel tijdens de crematieplechtigheid in besloten kring te Goutum op 10-8-2023.
Op de avond hiervoor hebben veel dammers en andere mensen afscheid genomen.

 

Familieleden en damvrienden van Jan.
Mij is gevraagd hier als clubgenoot van Jan en als voorzitter van Damclub Huizum iets te zeggen.
Jan’s overlijden is een gevoelig verlies voor de familie.
Het is ook een grote slag voor de club. Jan was één van ons en had zijn eigen inbreng in de gezelligheid na afloop van de clubavonden.

Na een verzoek van clubgenoot Tjalling van den Bosch hebben velen Jan bezocht in het ziekenhuis en het hospice en velen hebben onlangs hun medeleven betoond in de damgroepen op Facebook in de vorm van reacties en herinneringen. Dit was mooi om te ervaren.

Diverse reacties van mensen
Jan was een Icoon, absoluut uniek, markant, opmerkelijk, vriendelijk, spontaan en een legende.
Oud-exploitant Arie van der Wal van Tivoli noemt Jan een graag geziene gast.


Hoe Jan dammer werd

Jan woonde in de 1e Dwarsstraat op nummer 10  (bij de Verlengde Schrans), een echte Huzumer dus. In 1964 kwam Jan op 15 jarige leeftijd op school in aanraking met het damspel.
Neef Joop de Wal nam Jan in 1967 mee naar Damclub Huizum, de start van een lidmaatschap dat 56 jaar zou duren.


Uit een in 1994 gehouden enquête haalde ik het volgende
:

Op de vraag wat de eerste damherinnering was, antwoordde Jan:
‘De eerste medaille tijdens het Welgelegen-damtoernooi in Harlingen.’

Wat Jan aantrok in het dammen was o.a. dat het spel steeds weer anders was.
Hij hield van probleemstanden oplossen, van correspondentiedammen, toernooidammen,
het besturen, het jeugdwerk, de gezellige nazit, kortom van alle facetten.

Als beste prestatie beschouwde Jan, dat hij zich drie keer had geplaatst voor de Friese finale. Hij zou uiteindelijk 5x meespelen in de finale. Ook dat hij zich plaatste voor de finale van het NK Correspondentiedammen, was voor hem een prestatie om trots op te zijn.

Competities en toernooien

Waar de tweede initiaal, de T, in Jan’s naam voor stond, wist niet iedereen.
Sommigen gaven er hun eigen draai aan, het was volgens hun de T van 'Toernooitijger',
want dat was hij gedurende de jaren geworden. Jan was een trouw clublid en nam deel aan alle soorten damevenementen in binnen- en buitenland.

We noemen Nijmegen, Brunssum, Baarn, Heerhugowaard, Hoogeveen, Mello Koolman Groningen, Korbach, Praag, Parijs, Polen, Letland, Boedapes, FK's, onderlinge competitie Damclub Huizum, teamwedstrijden, correspondentiedammen, sneldammen, rapiddammen enz. Behalve blinddammen. 

Clubgenoot Piet Bouma wees ons erop dat Jan van de spelers in de KNDB-ratinglijst de meeste partijen op zijn naam heeft staan, namelijk 2408.

De T tussen Jan en Terpstra was ook om onderscheid te maken, want er bestaat wonder boven wonder nog een dammende Jan Terpstra, in Amsterdam.
Volgens Turbodambase, de partijendatabase, speelden de beide Jannen op 10 april 2009 tegen elkaar in het VAD Paastoernooi. De uitslag was 1-1.

Jan was geen grootmeester, maar wel een heel gedreven liefhebber, die af en toe tegen op papier betere spelers wist uit te halen en te winnen met een mooie slagzet.
Damvriend Piet Tuik wist te noemen dat Jan in 1984 eens mooi had gewonnen tijdens het NK Correspondentiedammen van Frits Luteijn met een Coup Napoleon.

Lid van Verdienste van Damclub Huizum

Jan had hart voor Huizum en zat daarom 26 jaar lang van 1979 tot 2005 in het bestuur van de club, achtereenvolgens als jeugdleider, wedstrijdsecretaris en secretaris.
Daarnaast zat hij in de clubbladredactie, de schooldamcommissie, de PFDB-jeugdcommissie,
in toernooicommissies en was hij arbiter.
Daarom werd hij in 2005 terecht benoemd tot Lid van Verdienste van Damclub Huizum.

Zetten noteren op een tablet

Sinds een bezoek aan Hongarije, enige jaren geleden, kon Jan zijn goede linker hand niet meer gebruiken. Dit had consequenties. Fietsen was er niet meer bij. Gelukkig was Fedde van der Laan bereid Jan iedere donderdagavond op te pikken met zijn auto.

Na afloop van een wedstrijddag bestelde Jan bij de Chinees alleen eten in stukjes,
dat hij met zijn rechter hand kon opeten. Bij Mei Wah in Leeuwarden wist men dit inmiddels wel, maar elders in het land moest dit vaak even worden uitgelegd.

Dank zij de eerder al door clubgenoot Piet Bouma ontwikkelde Toernooibase-site, kon Jan zijn damzetten doen via een tablet en een wifiverbinding, waarna automatisch de zetnotering werd bijgehouden. Hij was dan online, zodat belangstellenden zijn partijen thuis konden volgen.

Herinneringen

Sleedoornstraat
In Jan zijn voormalige flat in de Sleedoornstraat nummer 12c zijn veel dammers geweest, vaak om na een wedstrijddag wat partijen door te nemen. O.a. de tegenwoordige Omrop Fryslân-medewerker Andries Bakker herinnert zich deze damsessies nog goed.
Ook werd hier het clubblad in elkaar geniet, wat veel gestamp veroorzaakt moet hebben.

Op een bepaald moment was Jan uitgekeken op zijn flat in de Sleedoornstraat of op de bewoners om hem heen.
Ik wist via mijn nicht dat er op de Uiterdijksterweg een flat te koop stond en daar was ook een lift bij. Geen getraploop meer. Jan en ik gingen samen kijken.
Eenmaal terug in de auto bleek Jan razend enthousiast en noemde het ‘een paleiske’.
Ik zei dat hij er even rustig over na moest denken en dat hij niet de hoofdprijs moest bieden.
Maar een paar dagen later had Jan zijn nieuwe woning al gekocht.
Hij had er een mooi uitzicht richting de sportvelden van o.a. MKV en Zwaluwen.

Redder in nood

Vanuit zijn huidige woonland Ierland schrijft Pascal Stil over een ervaring tijdens het toernooi in Brunssum: Toen mijn tent het in 1990 op camping de Hitjesvijver in Heerlerheide niet meer volhield, bood Jan een plek aan in zijn hotelkamer, want daarin stonden twee bedden en hij gebruikte er maar één. Pascal is hem hier nog steeds dankbaar voor.

In een bericht van dammer Theo Wolthers lezen we dat Jan enige tijd onderdak heeft geboden aan zijn damvriend Johannes Lemstra, die door brand niet meer in zijn eigen woning kon wonen. Deze had daarna gezegd: Mijn vriendschap met Jan is eeuwig en kan nooit meer stuk.

Anekdotes

Er bestaan veel verhalen, waar Jan min of meer bij betrokken was zonder dat hij daar altijd iets aan kon doen. Ze zorgden wel voor verbazing en een glimlach. Drie kleine anekdotes.

Hangslot
Een voorbeeld is de keer dat Jan in de binnenstad van Leeuwarden zijn fiets met een hangslot had vastgemaakt aan een hek van de gracht om ergens naartoe te gaan. Bij terugkomst was het hangslot gestolen. De fiets zelf stond er nog.

Jas
Tjalling van den Bosch organiseerde in april dit jaar een gezelligheidstoernooitje in café ’t Houtsje in Heerenveen, waaraan Jan ook meedeed. Aan het einde van de middag waren we klaar. De groep besloot ergens iets te gaan eten. Jan zocht intussen zijn jas.
Vriend Aize Plantinga was al aangekleed en besloot Jan te helpen met zoeken, terwijl er steeds meer gasten het café binnen kwamen. De jas was nergens te bekennen. Na een minuut of vijf ontdekten ze wel de jas van Aize. Het bleek dat Aize al die tijd de jas van Jan aan had gehad. Deze werd even flink uitgefoeterd.

Arbiter Jan
Er zijn tegenwoordig nauwelijks meer scheidsrechters bij wedstrijden, maar in de tijd dat Jan nog arbiter was, was hij in die rol streng en resoluut.
Zo kon het gebeuren dat Jan in Cornjum de thuisclub BEGB, Bezint Eer Gij Begint, een boete gaf van 5 gulden. Dit nam men Jan niet in dank af.
Na afloop moest Jan wel weer naar huis, de bus reed niet meer en er waren alleen nog maar spelers van de thuisclub aanwezig. Ze wilden Jan wel naar Leeuwarden brengen, maar dat zou hem dan wel 5 gulden kosten. De deal werd snel gemaakt.

 

Jan, wat had je graag deze week meegedaan aan het open toernooi in het Zuid-Limburgse Brunssum. Het was één van je favoriete vakantietoernooien. Het mocht niet zo zijn.

Het zal even wennen zijn in het nieuwe seizoen op de club zonder jou.
Je zult niet meer van de partij zijn, maar je zit voor altijd in onze gedachten.

Rust zacht.SANIn Memoriam Jan T. Terpstra   (eerder geplaatst op www.pfdb.nl)


Dammer in hart en nieren Jan Terpstra (74) overleden


door Piet Tuik.

Hij was zonder twijfel Frieslands meest bekende dammer. Jan Terpstra, Jan T. voor intimi, was zowel op als naast het dambord in woord en gebaar onnavolgbaar en een bijzonder fenomeen voor mensen die hem op het netvlies kregen.
En dat waren er in de damwereld nogal wat. Want Jan was ruim 50 jaar lang een toernooitijger pur sang die wat betreft de frequentie van zijn deelname aan damtoernooien en damwedstrijden in de absolute top meedraaide. Aanvankelijk waren dat nog eendaagse toernooien in Friesland. Later breidde Jan zijn actieradius steeds verder uit. Vooral nadat hij eind jaren 90 zijn vliegangst wist te overwinnen, ging de rem er helemaal af en reisde hij ook veel buitenlandse damtoernooien af.

                                                                                                                       
Sleedoornstraat 12C

Zijn flat in de Sleedoornstraat 12C was sinds de jaren 70 een zoete inval, zowel voor dammers als voor andere bekenden. Alleen wanneer Cambuur speelde, Jan zelf een damwedstrijd had en op de tijden dat hij z’n wasgoed naar zijn zuster bracht, was de tent gesloten.
Tijdens nachtelijke Risk-sessies deed ie soms een greep in zijn verstofte platenverzameling. Bij good-old Udo Jurgens ging de volumeknop soms even omhoog en werd er luidkeels meegezongen. Het was altijd gezellig en Jan was een royale gastheer.                                      


Meer dan 50 jaar lid van Damclub Huizum                                                                   

Jan was meer dan een halve eeuw (red. 56 jaar) een notoir fenomeen bij Damclub Huizum.
Ex-Huizumers die de euvele moed hadden bij een andere club te gaan dammen, betichtte hij steevast van ‘’verraad’’.  Maar zelfs bij Jan groeide toch mettertijd enige mildheid en hij besloot naast DC Huizum ook bij andere damclubs te gaan dammen. Wat begon als een seizoensflirt bij Cornjum, leidde in 1998/99 zelfs tot een heus slippertje bij concurrent Oldehove-2. Jan Terpstra bleef echter een principieel mens,
hij weigerde dat seizoen uit te komen in de stadsderby met Huizum-2.

Jan volgde een cursus en ontwikkelde zich tot bevoegd damarbiter. Kwade tongen betitelden hem soms als ‘’de Saddam Hoessein onder de arbiters’’.   
Als fervent clubman was Jan bij Damclub Huizum zeer actief. Hij functioneerde onder meer als bestuurslid en hield zich jarenlang onbaatzuchtig bezig met het enthousiasmeren van de Leeuwarder schooljeugd voor het damspel.
Bij het Open Damkampioenschap van Leeuwarden, het allereerste meerdaagse toernooi voor de Friese dammers, trad hij op als organisator en penningmeester.
   

Correspondentiedammen                                                                                                    
Een aparte vermelding verdient zijn deelname aan het zgn. correspondentie-dammen, waarbij deelnemers hun zetten in die (oer)tijd in de jaren 80 nog geduldig per briefkaart aan elkaar toestuurden. Jan haalde in 1984 de NK finale en wist zelfs meervoudig Nederlands kampioen briefdammen Frits Luteijn met een geniepige Coup Napoleon te vloeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NK Correspondentiedammen
Frits Luteijn - Jan T. Terpstra

Na 19-23 van Jan Terpstra met zwart, speelde Luteijn met wit 37-31.
Z wart slaat toe.


Hier moet een merkwaardige gewoonte van Jan worden vermeld: hij verbastert sommige namen tot unieke eigennamen. Eise Plantinga verwordt aldus tot ‘’Plante(n)bak’’, damtheoreticus Frits Luteijn gaat als Frits ‘’Latijn’’ door het leven en Iepie Poepjes-Koopman groeit uit tot Iepie ‘’PK’’.                                    

De rating van Jan Terpstra bivakkeert jarenlang rond de 1000.
Zijn befaamde kreet ‘’Even een winstpoginkje wagen’’ is daar wellicht deels debet aan, maar Jan is zeker geen dammer die kan worden onderschat en ingedeeld in de door hemzelf betitelde categorie ‘’knutselaars’’. Jarenlang zat Jan regelmatig verdiept in een van zijn vele dampartijen en doordat hij zoveel speelde, groeide hij uit tot een allround dammer die je zeker niet moest onderschatten. Menige sterke dammer heeft moeten ondervinden dat hij op bepaalde dagen een onneembare hindernis kon vormen.


Dammen tot op het laatst

Tot in de laatste week van zijn leven lag het dambord steevast op tafel. Zelfs afgelopen dinsdag filosofeerde Jan nog over de mogelijkheid van dispensatie voor het spelen van bepaalde damcompetitiewedstrijden in het hospice waar hij de volgende dag naar toe ging. Maar binnen enkele dagen verslechterde zijn fysieke toestand. Op zaterdag 5 augustus overleed Jan Terpstra vroeg in de morgen. We zullen het voortaan met de herinneringen aan een bijzonder mens en opmerkelijke dammer moeten doen.

 

*********

 

Zie ook: https://www.facebook.com/groups/185935825081669/permalink/2057562297919003/