woensdag 9 december 2020

Nationale Clubcompetitie definitief stilgelegd

- online alternatief vanaf januari


Persconferentie
Heel Nederland heeft de persconferentie van dinsdag 8 december gevolgd.
De boodschap is helder: de coronacrisis is helaas nog niet voorbij.
Het bestuur van de KNDB heeft, gezien de strekking van de persconferentie, besloten om de nationale competitie 2020-2021 met onmiddellijke ingang stil te leggen.
Alle gespeelde wedstrijden vervallen. Elk team behoudt het recht om volgend jaar in dezelfde klasse als dit jaar uit te komen. (En in de 2e klasse geldt vrije inschrijving)
Het bestuur heeft verschillende mogelijkheden overwogen om tot die tijd het damleven toch levend te houden.
Online dammen
Nu naar alle waarschijnlijkheid in januari en februari geen fysieke competities gespeeld mogen worden heeft het bestuur naar mogelijkheden voor een online competitie gekeken. Piet Bouma heeft in Toernooibase de mogelijkheid van het spelen van teamcompetities (teamwedstrijden) via Lidraughts al mogelijk gemaakt. Wij sluiten ons als KNDB graag aan bij dit mooie initiatief van Piet.
Voor een online competitie zijn verschillende mogelijkheden:
Bijvoorbeeld een online teamcompetitie met provinciale teams met tientallen. Maar verenigingen en of teams kunnen ook aangeven dat zij met minder spelers een team willen vormen. Het idee is een competitie die elke vrijdag op Lidraughts wordt gespeeld met een speeltempo van 45 min. + 30 sec/zet. Maar men kan ook aangeven dat de vrijdag niet goed uit komt en men liever op zaterdag speelt. En men kan ook aangeven of twee en een half uur spelen als voldoende wordt ervaren. Alles is mogelijk!
Maar dat moeten de verenigingen vooral kenbaar maken aan Piet Bouma als organisator. Alle informatie over dit digitale alternatief vind je op https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/commtoeropmer.php... .
Wij hopen dat iedereen aan deze online competitie veel speelplezier gaat beleven!
Fysiek dammen in maart t/m mei
Natuurlijk hoopt het bestuur ook op betere tijden. Als die vanaf maart zouden aanbreken hebben we nog een aantal maanden waarin we misschien in één of andere vorm een kleine competitie kunnen spelen. Uiteraard zullen we u daarover tijdig informeren.
Tot slot
Wij hopen dat iedereen ook aan online spelen veel plezier gaat beleven én wij hopen op betere tijden waarin wij weer fysiek achter het bord onze partij kunnen voortzetten.
Met vriendelijke sportgroeten,
Eduard Autar,
KNDB bestuurslid, portefeuille Wedstrijd- en Topsportzaken, namens het bestuur