zondag 24 september 2023

Huizum-1 pakt punten tegen het Amersfoorts Damgenootschap

- Dikke overwinning Huizum-2 op TTS Surhuisterveen-Roden/Leek CT


Op zaterdag 23 september 2023 was ronde 2 van de nationale clubteamcompetitie.
Huizum-1 ontving  in de hoofdklasse A KNDB   ADG  (Amersfoorts Damgenootschap) en Huizum-2 trad in de 2e klasse A KNDB aan tegen Troch Tinken Sterk Surhuisterveen-Roden/Leek Combinatieteam. 36 spelers in totaal, want niemand ontbrak.

Nou ja, één van de teamleiders van Huizum-2, Gauke Dirk Nijholt, meldde zich 's morgens ziek af. Hij werd vervangen door Fedde van der Laan, en hoe.

In zijn welkomswoord kreeg voorzitter Sietse Nagel weer beelden naar boven van zijn bezoek aan Amersfoort een jaar geleden. Ook de opgelopen verkeersboete in Soest popte up.

Anne Sinnema maakt een goede rentree door in Huizum-1. In de eerste wedstrijd speelde hij  remise tegen Marcel Janssen en nu won hij in ronde 2 van Gerrit de Bruijn. Een halve hekstelling deed ..eh.. het halve werk.  2-0.Een klein foutje van Ton van der Ploeg op de 27e zet zorgde ervoor dat Tjalling van den Bosch naar dam kon combineren en de partij won. Ton van der Ploeg, die enige jaren in Oosterwolde heeft gewoond, had het volgens zijn clubgenoot Bryan Brank iets eerder beter kunnen doen met een ruil naar het centrum, waarna Tjalling niet kan ontkomen aan schijfverlies. Maar goed, dit gebeurde niet. Dus:  4-0.
Bryan Brank zelf kwam in de eindfase van de partij heel goed te staan tegen Kerst Hoekstra.
Kerst leek in de opening wederom een Partie Bonnard op het bord te krijgen, maar met een opmerking van zijn coach in het achterhoofd koos hij voor normale zetten. Dit ging lange tijd niet onaardig, maar de klassieke stand, die op het bord kwam, vroeg om een offer. Hierna liet Brank het remise lopen. Op Toernooibase toont Brank hoe het had gemoeten.  5-1.

Ook Jacob de Vries kwam tot remise tegen Mark Klein Kranenbarg.  6-2.
Piet Bouma en Jan de Ruiter zijn qua rating aan elkaar gewaagd. In het late middenspel was er een moment, waarop De Ruiter gewonnen stond. Deze onderkende dit niet en besloot terug te ruilen. Hierna kreeg Piet ineens groot voordeel en won door overmacht  8-2.

Anton Schotanus verkreeg na een veelbelovende opening licht voordeel tegen Nico Kruijswijk en wist dit goed af te maken.  10-2.
Aan bord 10 verloor Wim Martin de grip op zijn stelling. Marcel de Vries voerde een combinatie uit. Hierna kon het volgens Hendrik Veenstra op Toernooibase nog remise worden, maar die mogelijkheid werd niet door Martin gegrepen. Marcel won met een schijf en drie dammen. Martin liet het zich niet meer bewijzen.  12-2

De partij tussen Rein van der Pal en Cees Strooper ging na wat aftasten in de opening toe naar een klassiek speltype, waarin voor beide spelers niet veel te halen viel. 13-3.
Hierna volgde er verlies voor Anne Kooistra. Tegen Ton Bollebakker leek het allemaal eerst niet zo erg. Wit had wel wat inefficiënte schijven, maar ach niet alles hangt van perfectie af.
Of toch wel. Een aantal zetten later bleek wel dat Bollebakker het betere spel had, want hij won.  13-5Toen zaten alleen Jan Adema en Harry de Waard nog in een eindspel verwikkeld.
De opening van de partij was interessant met ruilen naar de rand enzovoort. Hier houdt Jan op zich wel van. Maar De Waard leek hier beter uit naar voren te komen.
Jan zou met wat borden en schijven worden opgehaald door zijn vrouw. 
Dus Jan zat op  kolen, die langzamerhand begonnen te gloeien.
De Waard had nog wel vertrouwen in zijn spel en wilde nog wel iets proberen.
Nadat bleek dat Jan remise kon maken, werd de vrede getekend.  Eindstand: 14-6.

In ronde 3 op zaterdag 14 oktober speelt Huizum-1 uit tegen Hijken DTC-2.


Hoofdklasse A  KNDB

      Huizum-1 - ADG  Amersfoort

14
-
6
 Rein van der Pal (1424) - Cees Strooper (1284) 1-18Partij
 Piet Bouma (1196) - Jan de Ruiter (1207) 2-05Partij  
 Anne Piet Kooistra (1277) - Ton Bollebakker (1198) 0-29Partij
 Jan Adema (1263) - Harry de Waard (1185) 1-110Partij  
 Anne Sinnema  - Gerrit de Bruijn (1227) 2-01Partij
 Anton Schotanus (1256) - Nico Kruijswijk (1061) 2-06Partij
 Kerst Hoekstra (1104) - Bryan Brank (1053) 1-13Partij  
 Jacob de Vries (1176) - Mark Klein Kranenbarg (1081) 1-14Partij
 Tjalling v.d. Bosch (1168) - Ton van der Ploeg (1001) 2-02Partij  
 Marcel de Vries (1097) - Wim Martin (1066) 2-07Partij 


Vlak voor de wedstrijd van Huizum-1 tegen Troch Tinken Sterk (Surhuisterveen)/Roden-Leek CT stak de voorzitter even een vuist omhoog richting last minute-invaller Fedde van der Laan ten teken dat we er tegen aan gingen. Fedde stak de vuist ook in de lucht om niet veel later de eerste 2 op het scorebord te zetten. Hij won na een combinatie van Karel de Bruin, die zijn gedachten er deze dag niet helemaal bij had.  2-0.
Ook Jan Bosselaar bracht 2 punten binnen, nadat Jan Sikkens te laat zag aankomen dat hij schijfverlies zou gaan lijden.  4-0.

Vervolgens lette Jan Kunnen niet goed genoeg op, waardoor Thijs Talsma naar dam kon combineren en won.  6-0.
Henk Veldhorst kwam zonder veel problemen remise overeen met Sape Hiemstra.  7-1.

Aan bord 4 troffen qua rating de kopmannen van beide teams elkaar, Gerrit Terpstra uit Bakkeveen tegen Sietse Nagel. Wie de lijngrafiek op Toernooibase in beeld heeft, ziet dat de lijn geleidelijk aan naar beneden loopt in het voordeel van Sietse. Een grote ruil leverde hem schijfwinst op. Terpstra kreeg teveel schijven aan de rand, terwijl Sietse een centrale as van 4 schijven op het bord had staan. Het leverde de overwinning op.  9-1.
Al op de 15e zet kwam Bram Scholma een schijf voor tegen Lammert van der Sluis.
En spelen met een schijf minder is niet fijn. Bram kon later nog een schijf voorkomen, waarna Van der Sluis opgaf.  11-1.

De overwinning van Joeri Beke op Cees Dijkstra was mooi. Niks mis mee, maar hij had minder zijn best hoeven doen, als hij op de 31e zet meteen had toegeslagen met een 2-om-3 naar dam.  13-1.
Gerrit Reitsma miste op de 21e zet een mogeljkheid om drie schijven voor te komen.
Maar later won hij alsnog van Herman Scholte,  15-1.

Jammer van die ene punt, anders had de monsteroverwinning op Roden/Leek van Huizum-2 uit de jaren 70 van 0-20 zo goed als geevenaard kunnen worden.

Op zaterdag 14 oktober a.s. speelt Huizum-2 uit tegen Hijken DTC-3.2e klasse A  KNDB

   Huizum-2 - TTS Surhuisterveen / 
Roden Leek CT   

15
-
1
 Fedde van der Laan (758)    - Karel de Bruin (928) 2-0  1Partij
 Joeri Beke (777) - Cees Dijkstra (900) 2-07Partij
 Bram Scholma (912) - Lammert van der Sluis (836)  2-06Partij
 Sietse Nagel (1112) - Gerrit Terpstra (1077) 2-05Partij
 Jan Bosselaar (1044) - Jan Sikkens (792) 2-02Partij
 Gerrit Reitsma (960) - Herman Scholte (700) 2-08Partij
 Thijs Talsma (968) - Jan Kunnen (755) 2-03Partij  
 Henk Veldhorst (883)     - Sape Hiemstra (610) 1-14Partij

dinsdag 19 september 2023

Ledenvergadering Damclub Huizum
op donderdagavond 1 september 2023 in Dorpshuis Ien en Mien te Goutum


Er waren ongeveer 13 leden in totaal, inclusief het gehavende bestuur, van wie penningmeester Meinze Feenstra zich wegens ziekte had afgemeld.

Bij de Opening en mededelingen liet voorzitter Sietse Nagel weten dat per 1 juli drie nieuwe leden zich hebben aangemeld. Thomas Kuipers, Jacob de Vries en Anne Sinnema.
Thomas woont bijna ergens in of in de buurt van Goutum, Jacob is weer terug na een jaar even geen dammen en Anne Sinnema was enkele tientallen jaren geleden voor het laatst lid van Huizum. Hun lidmaatschap is zeer welkom evenals die van de begin september lid geworden Ben Stenekes. (Later in september was er nog een oud-lid ineens actief in de onderlinge competitie: Arnold Glas). Het kan niet op.

Tegenover deze nieuwe leden staan helaas ook enkele opzeggingen en wel van Bart Adema, Piet Leijenaar en Anne Langhout. Ieder om hun eigen redenen. Anne zijn zicht wordt minder en dat is belemmerend tijdens het dammen.

Ook het overlijden van Jan Tjeerd Terpstra op 5 augustus jl. kostte ons een zeer trouw en aanwezig lid. Hij was enorm bekend in de damwereld. De voorzitter vertelde nog eens hoe zich het allemaal voltrok binnen enkele weken tijd. Tot zijn ziek zijn was hij nog steeds actief op toernooien.
Er werd staande 1 minuut stilte gehouden voor deze damliefhebber.

De voorzitter ging verder met het noemen van de prestaties van leden in toernooien sinds de ledenvergadering in de maand mei 2023.
De enige nummer 1 klassering was die van Tjalling van den Bosch, behaald tijdens de damweek in Mildam. Een jaar eerder werd hij ook eerste op dit toernooi.
De 9e plaats in Brunssum mocht er ook wezen.

Ook de ratinglijst werd even onder de loupe genomen. Van onze club is ons erelid Harm Wiersma nog steeds de nummer 1. Rein van der Pal staat 2e en behoort tot de top van Friesland en kan zich ook goed meten met de landelijke top. Hierna komen we bij de nummers 3 tot en met 5 Anne Piet Kooistra, Jan G. Adema en Anton F. Schotanus (80), die alle drie een rating in de 1200 hebben. We missen 1300-spelers.

Bij punt 3 komen de notulen van 11 mei 2023 aan de orde. Wat hierin is afgesproken over de teams zal bij punt 9 weer even op tafel moeten komen.

Secretaris Bram Scholma geeft bij punt 4 Ingekomen en Uitgegane stukken aan dat veel berichten via e-mailkanalen gaan. Verder is er af en toe een brief over een toernooi of iets van de KNDB.

Het jaarverslag van de secretaris is een paar uur voorafgaande aan de vergadering verstuurd.
Henk Veldhorst vindt dat er onvoldoende tijd is geweest om deze te bestuderen.
Hij stelt voor dit op de volgende vergadering (in september 2024) nog even te bespreken.
Formeel heeft hij hier gelijk in. Toch een klein applaus.

Namens penningmeester Meinze Feenstra, die de stukken tijdig wist op te stellen, geeft voorzitter Sietse Nagel uitleg bij het jaarverslag van de penningmeester. Het resultaat is negatief, maar het tekort valt enorm mee.
Dit heeft diverse oorzaken. Er zijn gelukkig leden, die de club iets extra's geven via o.a. donaties. Maar er is ook iets met de verandering van inning van de afdracht aan de bond.
Hierin zit een verschil in periode. De KNDB int de afdracht en stort vervolgens het bedrag, waar de PFDB recht op heeft. Verder zit er wat verschil in de reiskosten.

De kascommissie bestond uit Gauke Dirk Nijholt en Jan Bosselaar. Eerstgenoemde liet weten dat het allemaal prima in orde was en stelt voor om alles goed te keuren. Applaus.
Het was zijn tweede beurt en hij is aftredend. Reservelid Anne Piet Kooistra schuift door in de commissie en als nieuw reservelid meldt zich Henk Veldhorst.

Na een kwartier pauze en een consumptie van de penningmeester werd nog even een blik geworpen op de teamsamenstellingen van de nationale competitie.
Door het overlijden van Jan T. Terpstra en de ziekte van Meinze Feenstra is het nodig dat er twee andere namen als vaste spelers worden doorgegeven aan de KNDB.
De 11e man van Huizum-1, Sietse Nagel, is bereid in Huizum-2 plaats te nemen. Verder zal Fedde van der Laan als vaste speler van Huizum-2 worden opgegeven.
Hiernaast zijn er nog diverse invallers.

Ons erelid Harm Wiersma zal dit seizoen uitkomen voor Damcombinatie Fryslân-1.

Voor het seizoen 2024-2025 staan enkele hervormingen op het programma, wat de nationale competitie betreft. In de hoofdklas zal er gespeeld gaan worden met 8-tallen. De klassen bestaan niet langer uit 12 teams, maar uit 10 teams. Deze maatregelen zijn genomen, omdat diverse clubs moeite hebben om een team compleet te krijgen. Als het dan maar niet zo is dat zaterdag-leden, die geen plaats meer in een clubteam kunnen krijgen, dan weggaan, want dan heb je weer dezelfde problemen.

De provinciale clubcompetitie zal ook een verandering ondergaan. In verband met de afstanden, die club-zestallen moeten afleggen, zijn er twee hoofdklassen en twee 1e klassen gevormd met de bedoeling dat de nummers 1 van elke groep nog een wedstrijd om het kampioenschap zullen spelen. Dit plan wordt nog besproken tijdens de PFDB-vergadering op 20 september a.s. in Mildam.

Huizum-1 zal spelen in de hoofdklas en Huizum-2 in de 1e klas. Zo het er nu uitziet, komt er geen competitie met viertallen.
Zoals het nu staat zal Huizum-1 provinciaal bestaan uit Jan Adema, Anton Schotanus, Anne Piet Kooistra, Waylon Poot, Piet Bouma en Sietse Nagel. Laatstgenoemde mag ook gewisseld worden voor een goede speler.
Huizum-2 provinciaal bestaat uit een paar spelers van het voormalige Huizum-2 (Jan Bosselaar en Thijs Talsma) en een aantal uit het voormalige Huizum-3. Dit moet nog vorm krijgen.

De PFDB-vergadering zal worden bezocht door Sietse Nagel (en Bram Scholma ??).
Het PFDB-bestuur heeft al een tijd geen secretaris meer, waardoor er ook geen officiele verslagen zijn.
De leden vinden dat zich een kandidaat voor het secretariaat moet melden vanuit een hoek van Friesland (PFDB-damprovincie), die nu niet vertegenwoordigd is.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis.
Een aantal leden zit nog even na in het gezellige grand café van het dorpshuis.

Er zijn geen foto's gemaakt !

zondag 10 september 2023

Mooie wedstrijd Huissen-2 - Huizum-1
de thuisclub won

- Huizum-2 kon het niet houden in Warffum


De Nationale Damcompetitie, het grootste toernooi ter wereld, is op zaterdag 9 september 2023 weer begonnen.
Damclub Huizum neemt deel met twee teams. Tijdens de afgelopen ledenvergadering zijn twee veranderingen aangekondigd in de vaste samenstelling van Huizum-2. Sietse Nagel en Fedde van der Laan worden als vaste speler opgegeven in Huizum-2 ter vervanging van wijlen Jan T. Terpstra en van Meinze Feenstra, die later in het seizoen weer begint met spelen.

Omdat Marcel de Vries zich af moest melden wegens ziekte, speelde Sietse mee in Huizum-1. Jilles van Kesteren, dit seizoen weer meer actief, viel in in Huizum-2.

Huizum-1 trok naar het Gelderse Huissen, alwaar Anne Sinnema zijn eerste partij sinds jaren speelde in 't Koelhuis. En dit ging uitermate goed. Hij hield de sterke Marcel Janssen op remise.  Buiten was het bijna 30  graden, binnen zaten 60 spelers van wie velen in korte broek. In Huizum-1 zeven in totaal. Een nieuw record ??

Anne Piet Kooistra kwam vanuit een ziekenhuisomgeving in een ..eh.. gekkenhuis terecht, maar geheel uitgerust won hij wel.

Na afloop werd het verlies weggegeten en gedronken bij Chinees Rose Garden in Heerenveen.


Over veel partijen kan weinig gezegd worden en over sommigen veel. Niets ten nadele van de partijen van Tjalling, Anton en Rein, maar tegen de Partie Bonnard-overwinning van Kerst Hoekstra kunnen die niet op, Een schuhitterende overwinning.
We zijn natuurlijk ook heel tevreden met de remise van Anne Sinnema tegen Marcel Janssen.
Piet Bouma had enig geluk begrijpen we uit de opmerkingen op Toernooibase bij zijn partij.
Zijn tegenspeler zag het gelukkig niet.
Bij de stand 5-7 verloor Jacob de Vries de strijd tegen Joost Hendriksen. De stand op het bord wil soms ook niet meewerken, wat je ook probeert.
Dat was bij Anne Kooistra anders. In zijn partij tegen Europees kampioene Fleur Kruysmulder was het één en ander mogelijk voor Kruysmulder, maar ze besloot anders, waarna Anne er met de winst vandoor ging.

De voor Marcel de Vries invallende Sietse Nagel, kreeg te maken met een onwillige stand en ook Waylon Poot had daar mee te maken bij de stand 9-9. VBI Huissen-2 won in de laatste partij en bracht de eindstand op 11-9. 
Het was een mooie dag, die eindigde zonder punten. 


Huizum-2 zat te zweten in Warffum, maar werd netjes afgedroogd door de Groningers.
Behalve secretaris Bram Scholma, die nota bene Nico Werkman beide punten afpakte.
Normaal zou hij een fles Beerenburg hebben gewonnen, indien Bernard Post nog gewoon lid van Huizum was geweest.

Jilles was als eerste uit. Een paar gekke zetten in de partij brachten hem in het nadeel tegen Bernard Plijter. Henk Veldhorst zag een combinatie van Johan Zijlstra niet aankomen.  4-0.

Gerrit Reitsma kon na een goed lijkende aanvalsstand zijn verdediging niet op orde krijgen.
Peter Hoeksema maakte gebruik van het feit dat de ideale zet niet gespeeld kon worden.
Bij de 6-0 tussenstand slaagde Jan Bosselaar er in het eerste punt te scoren. 7-1. Thijs Talsma scoorde het 2e punt. 8-2. Er stonden nog wel wat schijven op het bord, maar in de  spanning van de strijd, moet je soms eieren kiezen.

Fedde van der Laan maakte het iets te bont met een ruil naar een onvelig veld. Tegenspeler Westerdijk kon een wapen opbouwen om de schijf met een 1-om-2 van het bord te halen.
10-2

Joeri Beke offerde op een bepaald moment een schijf. Dit was of geniaal of onnodig.
Het werd in ieder geval remise. 11-3.
Opzienbarend was de overwinning van Bram Scholma op Nico Werkman. Onze spiderman had een mooi web gesponnen waar Werkman niet meer uit kon komen. Eigenlijk gold Werkman als onoverwinnelijk. De fles Beerenburg, die Bernard Post vroeger uitloofde op een overwinning is naar wij dachten nooit uitgereikt. 11-5 werd de eindstand.


Hoofdklasse A  KNDB  -  ronde 1

    DV VBI Huissen-2 -  Huizum-1

11
-
9
 Geert van Aalten (1393) - Rein van der Pal (1424) 1-13Partij
 Fleur Kruysmulder (1141) - Anne Piet Kooistra (1277) 0-28Partij  
 Emiel Leijser (1258) - Piet Bouma (1196) 1-16Partij  
 Jan van Loenen Jr. (1268) - Waylon Poot (1214) 2-010Partij
 Joost Hendriksen (1316) - Jacob de Vries (1176) 2-07Partij
 Willem Hoek (1239) - Sietse Nagel (1112) 2-09Partij
 Rob Schrooten (1198) - Tjalling van den Bosch (1168) 1-11Partij
 Ruud de Kooter (1176) - Kerst Hoekstra (1104) 0-24Partij
 Marcel Janssen (1294) - Anne Sinnema  1-15Partij  
 Theo Berends (1237) - Anton Schotanus (1256) 1-12Partij


2e klasse A      KNDB  -  ronde 1

   Warffum-1      -  Huizum-2  

11
-
5   
 Nico Werkman (1181)   - Bram Scholma (912) 0-28Partij
 Berend Plijter (1034) - Jilles van Kesteren (908) 2-01Partij  
 Peter Hoeksema (1136)      - Gerrit Reitsma (960) 2-03Partij
 Johan Zijlstra (1085) - Henk Veldhorst (883) 2-02Partij
 Bert Honderd (1020) - Jan Bosselaar (1044) 1-14Partij
 Wim Dirks (981) - Thijs Talsma (968) 1-15Partij
 Geert Greven (901) - Joeri Beke (777) 1-17Partij
 Jack Westerdijk (901) - Fedde van der Laan (758)      2-06Partij


Op zaterdag 23 september 2023 speelt Huizum-1 thuis in Dorpshuis Ien en Mien te Goutum tegen het Amersfoorts Damgenootschap (ADG).
Huizum-2 speelt dan thuis tegen Troch Tinken Sterk / Roden-Leek CT uit Surhuisterveen en Roden en Leek e.o.  Aanvang 12.00 uur.