vrijdag 12 mei 2023

 Ledenvergadering Damclub Huizum

- Anton Schotanus voor 40e keer kampioen -


Op donderdagavond 11 mei 2023 was alweer de slotavond / ledenvergadering van Damclub Huizum in Dorpshuis Ien en Mien te Goutum. Er waren ongeveer 15 leden.

Voorzitter Sietse Nagel had zich extra lang voorbereid op punt 1. Opening en mededelingen.
Dit om de vergadering iets meer body te geven en Anton Schotanus, die voorafgaand een diner had, de kans te geven om nog op tijd bij de prijsuitreiking te zijn.
Anton zat echter als eerste in de zaal.

Leden
Na het seizoen 2022-2023 moeten we helaas afscheid nemen van Bart Adema en Piet Leijenaar.
Verheugd zijn we dat we per 1 juli 2023 aan de ledenlijst kunnen toevoegen: Thomas Kuipers, Jacob de Vries en Anne Sinnema.
Thomas kennen we als lid van De Toer uit Grou, Jacob is weer terug na een sabbatical jaar en Anne speelde jaren geleden al voor Huizum-1 en heeft er nu het werk aan kant is weer zin in.


KNDB-beker op 17 juli 2023 te Apeldoorn
Het team zal bestaan uit Rein van der Pal, Anton Schotanus, Anne Piet Kooistra en Jan Adema.

Persoonlijk Damkampioenschap van Friesland / FK Dammen
Damclub Huizum heeft afgelopen seizoen het FK Dammen georganiseerd.
De PFDB heeft gevraagd of Damclub Huizum dit ook in de komende jaren zou willen doen.
Dit hebben we toegezegd. We hopen dat de hele club dit kampioenschap gaat dragen door deel te nemen of door steun te verlenen.

Het kampioenschap van Friesland zal worden verspeeld op vijf zaterdagen: 

16 + 30 september + 7 + 21 + 28 oktober 2023 in Dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum.Toernooien
De beste prestaties van Huizum-spelers en Huizum-teams werden nog eens opgenoemd.
Hierbij kwamen weer wat herinneringen boven.


Clubkampioen Anton Schotanus met de eeuwige wisselbeker zonder deksel.
Het was het 40e clubkampioenschap voor deze 80 jarige.
We zien verder o.a. Dirk Zwier, Jan Terpstra en Fedde van der Laan.


Onderlinge Competitie

Competitieleider Piet Bouma bracht verslag uit. Een grote groep heeft het minimum aantal van 15 partijen niet gehaald. Op het laatst van de competitie werd het spannend. Omdat de vorige kampioen Anne Kooistra in de stand wegzakte, onstond er ruimte. Voor het kampioenschap kwamen in aanmerking Piet Bouma, Tjalling van den Bosch en Anton Schotanus.
Het was Anton Schotanus, die op zijn 80e voor de 40e keer het kampioenschap op zijn naam wist te schrijven. Een grootse prestatie, we mogen wel zeggen een heel grootse prestatie.
Althans zo zou wijlen oud-voorzitter Jan Gerlofsma dit verwoorden.


Anne Kooistra met de Beker-beker.
Links Joeri Beke en rechts Piet Bouma.


Prijsuitreiking

De voorzitter reikte de volgende prijzen uit:

- Onderlinge competitie: De wisselbeker en een kadobon ging naar Anton Schotanus.
  Tjalling van den Bosch en Piet Bouma werden 2e en 3e en ontvingen ook een bon.- Hoogstgeplaatste speler in de onderlinge competitie
  Van het provinciale Huizum-2 was Jan Terpstra de beste in de onderlinge.
  Van het provinciale Huizum-3 was Dirk Zwier de beste in de onderlinge.

- Topscorers Nationale teamcompetitie
   Huizum-1:   Rein van der Pal   met  14 punten uit 10 partijen
   Huizum-2:   Jan Bosselaar       met    8 punten uit   8 partijen

- Topscorers Provinciale teamcompetitie
   Ereklas - Huizum-1:              Anne P. Kooistra      10 uit 6
   Hoofdklasse B - Huizum-2:  Jan T. Terpstra            7 uit 5
   1e klasse B - Huizum-3:       Fedde van der Laan   5 uit 4

- Intern Sneldamkampioenschap van Huizum
   Kampioen:  Rein van der Pal, voor Anne Piet Kooistra en Thomas Kuipers.

- Interne Bekercompetitie
   Bekerwinnaar:   Anne Piet Kooistra na een duel in de finale tegen Anton Schotanus.
                             De reguliere partij eindigde in remise.
                             De beslissende sneldamwedstrijd werd gewonnen door Anne Piet.Samenstelling teams Nationale Competitie 2023-2024

Huizum-1:  Rein van der Pal, Anton Schotanus, Anne Piet Kooistra, Waylon Poot,
Piet Bouma, Tjalling van den Bosch, Marcel de Vries, Kerst Hoekstra, Jacob de Vries,
Kerst Hoekstra en Anne Sinnema.  Teamleider / reserve: Sietse Nagel.

Huizum-2:  Jan Bosselaar, Gerrit Reitsma, Jan T. Terpstra, Meinze Feenstra, Thijs Talsma,
Bram Scholma, Henk Veldhorst en Joeri Beke. 

Dit zijn de namen, die we opgeven bij het bondsbureau van de KNDB.
Uiteraard kan Huizum-2 voor een roulatiesysteem kiezen.

Reservespelers:  Thomas Kuipers, Gauke Dirk Nijholt, Fedde van der Laan, Ton Bouwkamp, Louis Douma, Jilles van Kesteren, Johan Bosgra, Dirk Zwier, Bart Visser, Jan Adema, Sietse Nagel.


Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

- Financiën
De penningmeester heeft alles op de rit. Nog niet alle contributie is betaald en de afrekening van de KNDB moet nog binnenkomen.

- Vergaderingen
In overleg wordt afgesproken voortaan nog maar één keer per jaar te vergaderen en wel in september. Zo hebben we een extra damavond in het slot van het seizoen.

Louis Douma stelt voor om de prijzen dan uit te reiken tijdens een feestelijke avond.


Het seizoen 2023-2024 start op donderdagavond 7 september 2023 met de ledenvergadering in dorpshuis Ien en Mien. Aanvang: 20.00 uur.

Op zaterdag 9 september 2023 is ronde 1 van de Nationale Competitie.


De voorzitter sluit de vergadering na 22.00 uur, wenst iedereen een mooie zomerperiode en wel thuis. Hierna zijn de batterijen uit de digitale klokken gehaald om leegloop te voorkomen.


woensdag 3 mei 2023

 Probleem april 2023 van Marten MartensMarten Martens, april 2023.

Wit speelt en wint.


Degene die de oplossing niet wil zien, moet deze tekst maar even afdekken.

De oplossing: 227, 36x16, 350, x28, 44, 42, 16x24, 37 en 47  W+


maandag 1 mei 2023

Jan van Dijk voor 5e keer Sneldamkampioen van Friesland

 

 

In Multifunctioneel Centrum De Wier te Ureterp werd op 29 april 2023 het persoonlijk Sneldamkampioenschap van Friesland verspeeld met 28 deelnemers.

Damclub Drachten/Oerterp (of andersom) heeft de organisatie van dit kampioenschap op verzoek van de Provinciale Friese Dambond voor meerdere jaren op zich genomen.

Wat je nodig hebt voor een mooi kampioenschap is een goede locatie en mensen met verstand van dammen en techniek. Dit is allemaal aanwezig in Ureterp.

 

Na 12 speelronden kwam Jan van Dijk als algemeen sneldamkampioen van Friesland
uit de bus met 20 punten.
Onderweg naar het podium werd zijn zegereeks onderbroken door Erwin Heslinga,
die daarmee de weg naar het kampioenschap voor zichzelf effende, maar ook hij had een misser en wel tegen Jan Algra. Hiermee hebben we de hoofdrolspelers van deze dag genoemd. Jan van Dijk bleef 2 punten voor op Algra, die op zijn beurt een punt voorbleef op Heslinga.
 

Jan van Dijk had de wisselbeker nog in huis. Het is vergeleken met de wisselbekers van de lagere categorieën een klein bekertje. Veel te klein om hierin vele namen te kerven.
Het mooiste is een eeuwige wisselbeker, want dan blijven de namen van de winnaars circuleren.

 

Of hij het had verwacht, was mijn vraag aan Hans Poepjes, nadat hij met de kampioensbeker van categorie B van het podium af was. Zijn antwoord was stellig: ‘Nee’.
Een mooi succes voor Hans, die van oorsprong uit Lemmer komt.

Hij scoorde 14 punten middels 6 overwinningen, 2 remises en 4 verliespartijen.
Een 10e plek in het algemeen klassement  is een uitstekende prestatie.

Op de 2e plek eindigde Anne Dekker met 13 punten en plaats 3 in categorie B was voor Meinze Feenstra, die eveneens uitkwam op 13 punten.
 

Het was het kampioenschap van de groten en af en toe ook van de kleinen.

Zo wisten spelers uit de lagere categorieën in bepaalde partijen hun sterker geachte tegenspelers te verrassen met onverwacht tegenspel.
Gauke Dirk, speler in
 categorie C, was na afloop goed geluimd. Hij had Johan Teake Dekker en Hans Zondervan op remise gehouden.

Van de 36 deelnemers eindigde Gauke Dirk Nijholt met 13 punten op de 14e plaats.

Dit was goed voor de 1e plaats in de C-categorie. Mag ik hier als oud-jeugdleider een beetje trots zijn ?  Ja, dat mag.   Vragen ?  Geen vragen.
Klaas Mondria moest even flink zijn best doen het podium op te komen maar hij stond er, op de 2e plaats met 10 punten. Theo Wolthers bezette de 3e plaats met ook 10 punten.
 

Mooi was het dat er een volledig vrouwen-podium kon worden gevormd.

Munktuya Nasanbayar was niet alleen een moeilijk uit te spreken naam voor de voorzitter van Oerterp/Drachten (of andersom), ze bleek ook na 12  speelronden met 15 punten en de 5e plaats in het algemeen klassement de beste vrouwelijke sneldamster van Friesland. Op de 2e plaats eindigde Iepie Poepjes-Koopman met 10 punten en de 28e plaats. Rika van Leeuwen werd 3e in de vrouwencategorie met 5 punten en de 35e plaats.
 

Dit kampioenschap was tevens een plaatsingstoernooi voor het NK Sneldammen

op 10 juni a.s. in Hoornaar. Waar ? In Hoornaar, dat gesitueerd is ergens ten oosten van Rotterdam.Klassering Huizum-spelers:


  4. Jan Adema                16 p.

11. Sietse Nagel              14

14. Gauke Dirk Nijholt     13

15. Meinze Feenstra       13

16. Bart T. Visser             13

26. Bram Scholma           11

27. Jan T. Terpstra           11

 

 

Eindstand Sneldamkampioenschap van Friesland 2023:
vrijdag 21 april 2023

Rein van der Pal andermaal Sneldamkampioen van Huizum


In 2019 werd er voor het laatst gespeeld om het sneldamkampioenschap van Huizum.
Winnaar werd toen Rein van der Pal. Coronamaatregelen zorgden ervoor dat er in de jaren 2020, 2021 en 2022 geen intern sneldamkampioenschap kon worden verspeeld.Top-3:   3. Thomas Kuipers,  1. Rein van der Pal  en  2. Anne Piet Kooistra

Foto: SAN


Maar in 2023 is het wederom Rein van der Pal, die zich de beste toonde met 13 punten uit 7 partijen. Hij werd op donderdag 20 april 2023 Sneldamkampioen van Huizum.
Ons erelid Harm Wiersma stond erbij en keek er naar.

Ook Anne Piet Kooistra (de interne bekerkampioen !) kwam uit op 13 punten, maar bij het Zwitsers systeem wordt het onderscheid behalve door het aantal wedstrijdpunten gemaakt door het aantal behaalde weerstandspunten. Rein kwam hiermee gunstiger uit.
Zijn naam komt in de 'eeuwige' wisselbeker te staan.

Op de 3e plaats eindigde ons bijna-lid Thomas Kuipers van voorheen Grou, van nu Leeuwarden en van straks Goutum. Hij verzamelde 8 punten. Na hem komt een groepje dat ook 8 punten behaalde.

Piet Leijenaar werd de beste B-categorie-speler met de 8e plek in het algemeen klassement.
Louis Douma deed het als C-categorie-speler goed met de 11e plaats.
Niemand bleef puntloos of prijsloos.
Iedereen ging huiswaarts met een aantal verse gevulde koeken. 

Anekdote >  Harm Wiersma kwam op bezoek om bij het toernooi te kijken. Nestor Dirk Zwier keek op en vroeg: 'Wie bent u, ik ken u geloof ik niet'. Hierop zei Wiersma voor de grap dat hij
Piet de Boer was. Na afloop van het toernooi wilde hij de grap rechtzetten bij Zwier en verklaarde: 'Ik heet niet Piet de Boer, maar Harm Wiersma'. Hier trapte Zwier niet in en zei:
'U Harm Wiersma ? Ik heb wel eens met Wiersma gesproken, maar dat was u niet. Ik geloof u niet'. Hierop moest Wiersma alle zeilen bijzetten, waaronder zijn ID-kaart om te bewijzen dat hij was, wie hij is. 😆


Pl. Naam                         Plaats            Cat  AW +  =  -   Pt   WP   SB 

 1  1 Rein van der Pal           Heerenveen         A   7  6- 1- 0   13   60  107
 2  2 Anne Kooistra              Franeker           A   7  6- 1- 0   13   53   93
 3  5 Thomas Kuipers             Leeuwarden         A   7  3- 2- 2    8   61   54 
 4  3 Piet Bouma                 Harlingen          A   7  3- 2- 2    8   59   50 
 5  4 Anton Schotanus            Leeuwarden         A   7  3- 2- 2    8   56   44 
 6  6 Bart Visser                Feanwâlden         A   7  2- 4- 1    8   52   47 
 7  7 Tjalling van den Bosch     Achlum             A   7  3- 2- 2    8   51   46 
 8  9 Piet Leijenaar             Leeuwarden         B   7  3- 2- 2    8   41   38 
 9 10 Sietse Nagel               Leeuwarden         A   7  3- 1- 3    7   55   44 
10  8 Jan Adema                  Leeuwarden         A   7  3- 0- 4    6   51   28 
11 12 Louis Douma                Leeuwarden         C   7  3- 0- 4    6   41   22 
12 13 Bram Scholma               Leeuwarden         B   7  1- 2- 4    4   42   23 
13 16 Jan Terpstra               Leeuwarden         B   7  2- 0- 5    4   42   16 
14 11 Fedde van der Laan         Leeuwarden         C   7  2- 0- 5    4   41   14 
   14 Johan Bosgra               Leeuwarden         C   7  2- 0- 5    4   41   14 
16 15 Dirk Zwier                 Leeuwarden         C   7  1- 1- 5    3   38   12zondag 9 april 2023

Kerst Hoekstra grote winnaar invitatiedamtoernooi in 't Houtsje te Heerenveen


Om 12.00 uur op zaterdag 8 april 2023 ging in schaatscafé 't Houtsje (= houten schaats) in Heerenveen het ongedwongen door Tjalling van den Bosch georganiseerde 'Sneldamtoernooi in 't Houtsje' van start.
Acht spelers bonden niet de schaatsen onder, maar wel de strijd met elkaar aan.
Aize Plantinga zag zijn kans schoon om het terrasdammen in het Friese Haagje te introduceren. Slechts één passant keek hiervan op en maakte een foto. Alle overige passanten deden of het allemaal heel normaal was en sloegen er geen aandacht op.
Behalve barkeepster Marianne en uitbater Tom was er eerst weinig te beleven, maar naarmate de zaterdag vorderde druppelden er steeds meer bezoekers het café binnen.
Ook een groepje voetbalsupporters uit Duitsland, die waarschijnlijk niet voor Heerenveen waren, maar voor Volendam, dat deze dag op bezoek zou komen bij de plaatselijke voetbalclub. De onschuldig uitziende jongens wisten zich plotseling omringd door mannen met oortjes in en twee leden van de Heerenveense politie, die ID-kaarten ging controleren.
De jongens werden verzocht het etablissement te verlaten. Een opmerkelijk intermezzo.
Rein van der Pal kwam ook langs. Dit in tegenstelling tot de winkelmedewerkster, die bij aanvang werd aangekondigd door één van deelnemers.

Om een lang verhaal kort te maken, Kerst Hoekstra had het concept van het toernooi niet helemaal begrepen. Hij won namelijk van al zijn tegenspelers, die daar niet op hadden gerekend. Kerst scoorde 14 punten uit 7 partijen. Een mooie prestatie. Tjipke Smedinga werd 2e met 10 punten en Aize Plantinga 3e met 9 punten.

Organisator Tjalling had voor iedereen een leuke prijs. Voor de één een Salou-magnetisch dambordje, voor de ander een paar Salou-sloffen, een weerstation/klok of een You 're The Boss-iets. Voor de voorzitter van Damclub Huizum was er een elektronische klok.
Een gezellig, bij tijden hilarisch, gemoedelijk damtoernooi. Maar hoe kan dit ook anders met zulke gemoedelijke deelnemers. Na afloop werd er gegeten bij de Chinees om de hoek.

Een klein incident was er wel. Toen iedereen, behalve één, op het punt stond om weg te gaan, miste Jan T. zijn jas, een zwarte. Aize, die al een zwarte jas aan had, zocht met hem mee, maar kon Jan zijn jas ook niet vinden. Wel vond hij zijn eigen zwarte jas, waarna beide heren tot de conclusie kwamen dat de jas die Aize aan had, Jan zijn jas was. Aize, normaal de beste vriend van Jan, kreeg er daarop verbaal flink van langs. De Heerenveense politie was toen al lang vertrokken.  

Op naar de foto's:


Crackstate met linksonder een crack van Huizum, Louis Douma.
In Paul Krüger werd in de jaren 70 veel gespeeld door Damclub Heerenveen
en door jeugd-5-tallen van clubs uit Friesland.


Abe Lenstra (2e van links) was behalve in voetbal in meerdere sporten fanatiek, 
zo ook in de damsport. Op de foto hout hij een houtsje in de handen.
Klaar voor de start.

Uitslagentabel
zondag 5 maart 2023

D.C. Fryslân-1 na 6-6 tegen Huizum-1 kampioen

 


Op donderdagavond 2 maart 2023 werd in Café Het Wapen van Fryslân te Oentsjerk de kampioenswedstrijd verspeeld in de provinciale ereklas tussen Damcombinatie Fryslân-1 en Huizum-2. DCF-1 stond 1 punt voor op het Huizum-team en dus moest er gewonnen worden door de Huizumers.

 

Waylon Poot kon niet meedoen en dus viel ‘breekijzer’ Sietse Nagel in.

Aan de kant van DC Fryslân ontbrak topper Gerlof Kolk.

 

De dunne scheidingswand tussen achterzaal en café liet geluid toe en gewauwel van drinkende en etende bezoekers. De gesprekken gingen over vakantiebelevenissen, de kinderen en over welke smaken ijs er waren.

 

Verrassend was de voorsprong die Huizum nam na de overwinning van Anne Piet Kooistra aan bord 1 op Taeke Kooistra.

Hierna werden de partijen Erwin Heslinga - Rein van der Pal en Piet Bouma Jan Algra remise.

De stand kwam op 4-4 toen Jappie de Vries Anton Schotanus verraste.

Nadat Jan Adema een door Hans Zondervan toegelaten afwikkeling nam stond het 5-5.

 

Alles kwam nu aan op de partij Sietse Nagel - Oege Dijkstra, wijkgenoten nota bene.

Na een rommelige opening kwamen beide stellingen weer bij elkaar en ontspon zich een symmetrisch klassiek spel, waarbij Nagel de voorzet had en Dijkstra de nazet.

Het was een gillend spannende partij. Volgens Bouma op Toernooibase miste Nagel de winst.

 

Een echte kampioenswedstrijd dus.

Met de 6-6 einduitslag was Damcombinatie Fryslân-1 kampioen van Friesland.
Anton Schotanus kampioen FK 50- en 65-plus

 

 - Sipke Doller kampioen 50 plus

 - Anton Schotanus kampioen 65 plus

 

 

Op 1 maart 2023 eindigde in het Hof van Schoterland te Mildam de reeks woensdagmiddag ronden, waarin gespeeld werd om het kampioenschap 50- en 65-plus.

 

Anton Schotanus won het algemeen klassement en werd 65-plus kampioen van Friesland met 15 punten uit 8 partijen. Sjoerd Koopman eindigde als 2e met 13 punten en Tjipke Smedinga 3e met 12 punten.

 

Jan Terpstra eindigde knap op de 4e plaats met 11 punten, evenveel als Sipke Doller, die in verband met zijn leeftijd 50-plus kampioen van Friesland werd.

Een andere jonge kerel, Geert Rozenberg, werd 2e met 9 punten en als 3e eindigde Aize Plantinga met eveneens 9 punten.

 

En er waren meer prijzen te verdelen en wel in de drie ratinggroepen.
In de ratinggroep van 0 - 782  was Jan Sikkens met 10 punten de beste.

Nummer 2 werd Yke Miedema met 8 punten en verrassende 3e werd Dirk Zwier met 7 punten.

 

In de ratinggroep van 807 - 981  ging de 1e prijs naar Jan T. Terpstra (11 p.), de 2e prijs naar Geert Rozenberg (9 p.) en de 3e prijs naar Jan Peters (9 p.).

 

In de ratinggroep van 993 - 1265  werd Anton Schotanus 1e (15 p.), Sjoerd Koopman 2e (13 p.) en Tjipke Smedinga 3e (12 p.) en  

 


PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1  Anton Schotanus MF 1264  Fin  87101579145
2  Sjoerd Koopman CMF 1260  Fin  85301380126
3  Tjipke Smedinga  1221  Fin  85211273102
4  Jan T. Terpstra  981  Fin  8512117891
5  Sipke Doller  1146  Fin  8431117691
6  Jan Sikkens  781  Fin  8503107070
7  Geert Rozenberg  870  Fin  833297369
8  Aize Plantinga  1077  Fin  833297368
9  Gerrit Terpstra  1041  Fin  825196867
10  Jan Peters  952  Fin  833296857
11  Gaele Stoker  1096  Fin  833296765
12  Jan de Vos  993  Fin  841396263
13  Henk Jonker  1142  Fin  824288069
14  Siep Altena  968  Fin  832386955
15  Yke Miedema  758  Fin  824286455
16  Sietse Jonker  915  Fin  832385646
17  Dummy   Fin  707074444
18  Joop de Graaf  817  Fin  823376345
19  Dirk Zwier  715  Fin  831476340
20  Klaas Mondria  859  Fin  815276251
21  Sjouke Zijlstra  757  Fin  815275746
22  Louis Douma  617  Fin  831475630
23  Iepie Poepjes-Koopman MFF 962  Fin  823375336
24  Fedde van der Laan  761  Fin  814365734
25  Ton Bouwkamp  625  Fin  814365432
26  Tabe de Vries  849  Fin  814365237
27  Ruurd Winkel  807  Fin  813455632
28  Ysbrand Walstra  710  Fin  821554922
29  Hendrikus Nieuwland   Fin  813454624
30  Gerrit Reitsma  996  Fin  512243622
31  Hans Hoks  671  Fin  603333716
32  Anna Bakker   Fin  811635418Eindstand 50 plus

PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1  Sipke Doller  1146  Fin  8431117691
2  Geert Rozenberg  870  Fin  833297369
3  Aize Plantinga  1077  Fin  833297368
4  Henk Jonker  1142  Fin  824288069
5  Sietse Jonker  915  Fin  832385646
6  Joop de Graaf  817  Fin  823376345
7  Louis Douma  617  Fin  831475630
8  Hendrikus Nieuwland   Fin  813454624Eindstand 65 plus

PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1  Anton Schotanus MF 1264  Fin  87101579145
2  Sjoerd Koopman CMF 1260  Fin  85301380126
3  Tjipke Smedinga  1221  Fin  85211273102
4  Jan T. Terpstra  981  Fin  8512117891
5  Jan Sikkens  781  Fin  8503107070
6  Gerrit Terpstra  1041  Fin  825196867
7  Jan Peters  952  Fin  833296857
8  Gaele Stoker  1096  Fin  833296765
9  Jan de Vos  993  Fin  841396263
10  Siep Altena  968  Fin  832386955
11  Yke Miedema  758  Fin  824286455
12  Dirk Zwier  715  Fin  831476340
13  Klaas Mondria  859  Fin  815276251
14  Sjouke Zijlstra  757  Fin  815275746
15  Iepie Poepjes-Koopman MFF 962  Fin  823375336
16  Fedde van der Laan  761  Fin  814365734
17  Ton Bouwkamp  625  Fin  814365432
18  Tabe de Vries  849  Fin  814365237
19  Ruurd Winkel  807  Fin  813455632
20  Ysbrand Walstra  710  Fin  821554922
21  Gerrit Reitsma  996  Fin  512243622
22  Hans Hoks  671  Fin  603333716
23  Anna Bakker   Fin  811635418Ratingcategorie   0 - 782

PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1  Jan Sikkens  781  Fin  8503107070
2  Yke Miedema  758  Fin  824286455
3  Dirk Zwier  715  Fin  831476340
4  Sjouke Zijlstra  757  Fin  815275746
5  Louis Douma  617  Fin  831475630
6  Fedde van der Laan  761  Fin  814365734
7  Ton Bouwkamp  625  Fin  814365432
8  Ysbrand Walstra  710  Fin  821554922
9  Hans Hoks  671  Fin  603333716
10  Anna Bakker   Fin  811635418Ratingcategorie   807 - 981

PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1  Jan T. Terpstra  981  Fin  8512117891
2  Geert Rozenberg  870  Fin  833297369
3  Jan Peters  952  Fin  833296857
4  Siep Altena  968  Fin  832386955
5  Sietse Jonker  915  Fin  832385646
6  Joop de Graaf  817  Fin  823376345
7  Klaas Mondria  859  Fin  815276251
8  Iepie Poepjes-Koopman MFF 962  Fin  823375336
9  Tabe de Vries  849  Fin  814365237
10  Ruurd Winkel  807  Fin  813455632Ratingcategorie  993 - 1265

PlNaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1  Anton Schotanus MF 1264  Fin  87101579145
2  Sjoerd Koopman CMF 1260  Fin  85301380126
3  Tjipke Smedinga  1221  Fin  85211273102
4  Sipke Doller  1146  Fin  8431117691
5  Aize Plantinga  1077  Fin  833297368
6  Gerrit Terpstra  1041  Fin  825196867
7  Gaele Stoker  1096  Fin  833296765
8  Jan de Vos  993  Fin  841396263
9  Henk Jonker  1142  Fin  824288069
10  Gerrit Reitsma  996  Fin  512243622