woensdag 9 december 2020

Nationale Clubcompetitie definitief stilgelegd

- online alternatief vanaf januari


Persconferentie
Heel Nederland heeft de persconferentie van dinsdag 8 december gevolgd.
De boodschap is helder: de coronacrisis is helaas nog niet voorbij.
Het bestuur van de KNDB heeft, gezien de strekking van de persconferentie, besloten om de nationale competitie 2020-2021 met onmiddellijke ingang stil te leggen.
Alle gespeelde wedstrijden vervallen. Elk team behoudt het recht om volgend jaar in dezelfde klasse als dit jaar uit te komen. (En in de 2e klasse geldt vrije inschrijving)
Het bestuur heeft verschillende mogelijkheden overwogen om tot die tijd het damleven toch levend te houden.
Online dammen
Nu naar alle waarschijnlijkheid in januari en februari geen fysieke competities gespeeld mogen worden heeft het bestuur naar mogelijkheden voor een online competitie gekeken. Piet Bouma heeft in Toernooibase de mogelijkheid van het spelen van teamcompetities (teamwedstrijden) via Lidraughts al mogelijk gemaakt. Wij sluiten ons als KNDB graag aan bij dit mooie initiatief van Piet.
Voor een online competitie zijn verschillende mogelijkheden:
Bijvoorbeeld een online teamcompetitie met provinciale teams met tientallen. Maar verenigingen en of teams kunnen ook aangeven dat zij met minder spelers een team willen vormen. Het idee is een competitie die elke vrijdag op Lidraughts wordt gespeeld met een speeltempo van 45 min. + 30 sec/zet. Maar men kan ook aangeven dat de vrijdag niet goed uit komt en men liever op zaterdag speelt. En men kan ook aangeven of twee en een half uur spelen als voldoende wordt ervaren. Alles is mogelijk!
Maar dat moeten de verenigingen vooral kenbaar maken aan Piet Bouma als organisator. Alle informatie over dit digitale alternatief vind je op https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/commtoeropmer.php... .
Wij hopen dat iedereen aan deze online competitie veel speelplezier gaat beleven!
Fysiek dammen in maart t/m mei
Natuurlijk hoopt het bestuur ook op betere tijden. Als die vanaf maart zouden aanbreken hebben we nog een aantal maanden waarin we misschien in één of andere vorm een kleine competitie kunnen spelen. Uiteraard zullen we u daarover tijdig informeren.
Tot slot
Wij hopen dat iedereen ook aan online spelen veel plezier gaat beleven én wij hopen op betere tijden waarin wij weer fysiek achter het bord onze partij kunnen voortzetten.
Met vriendelijke sportgroeten,
Eduard Autar,
KNDB bestuurslid, portefeuille Wedstrijd- en Topsportzaken, namens het bestuur

dinsdag 24 november 2020

 DamZ! DamsetDat kan voor KNDB-leden, clubs en provinciale bonden vanaf deze nieuwe zending:

- afhalen bij 1 van de 25 DamZ! distributiepunten in Nederland voor kostprijs van 3 euro per stuk vanaf 20 sets;
- afhalen bij 1 van de 25 DAmZ! distributiepunten in Nederland voor 4 euro per stuk tot en met 19 sets;
- toezenden per DHL van 1 losse set voor 14,95 inclusief verzendkosten, en voor 4 euro per set voor iedere set daarbij. Twee sets dus 18,95.

Exclusief voor KNDB-leden, clubs en provinciale bonden. Bestellen via damsets@damz.nl

donderdag 12 november 2020

donderdag 5 november 2020

 

Uitstel Nationale Competitie; uitbreiding online clubavond

In de bestuursvergadering van 3 november heeft het KNDB-bestuur besloten – gezien de nieuwste overheidsmaatregelen – om alle rondes van de nationale competitie in 2020 uit te stellen.

De competitie wordt níet stilgelegd. Wij hebben de hoop dat de competitie op 9 januari 2021 kan worden hervat.

Dat zal aanpassing en uitbreiding van het wedstrijdrooster vereisen. Ook kijken wedstrijdleider en wedstrijdcommissie nog eens goed naar de opzet en de indeling van de 2e klasse.
Ons streven is en blijft een volwaardige, plezierige en veilige competitie.

Om in de komende periode het damleven toch te stimuleren wordt de Online KNDB Clubavond uitgebreid tot:
– Elke maandag: 1 minuut + 1 seconde per zet
– Elke dinsdag: 3 minuten + 2 seconden per zet
– Elke woensdag: 5 minuten + 5 seconden per zet
– Elke donderdag: 10 minuten + 10 seconden per zet

donderdag 29 oktober 2020

 Beste damvrienden en damvriendinnen,

Gisteravond is er een persmoment van het kabinet geweest. Hier zijn weliswaar geen nieuwe maatregelen of een versoepeling van de huidige maatregelen aangekondigd, maar het kabinet heeft wel aangegeven dat huidige maatregelen tot in december gaan gelden. Ook is aangekondigd dat bij een ongunstig verloop van de verspreiding van het virus ons nieuwe (beperkende) maatregelen te wachten staan.

Kortom, er wordt een zware wissel getrokken op onze samenleving en dus ook op onze damsport. Veel damactiviteiten (NK’s, provinciale competities en clubavonden) zijn ondertussen al afgebroken of uitgesteld. Wat de consequenties zijn voor de Nationale Competitie is nog niet duidelijk.

Als bestuur wachten wij de komende week eventueel nieuwe maatregelen af. Volgende week zal er meer duidelijkheid zijn. Het bestuur hoopt jullie daarna te informeren over het vervolg van de Nationale Competitie en over eventueel andere te organiseren damactiviteiten.

Wij wensen jullie allemaal een goede gezondheid toe.

Namens het bestuur,
Frans de Jonge
voorzitter KNDB

dinsdag 20 oktober 2020
Huizum-1 wint in Mildam van Heerenveen-1


In ronde 2 van de Nationale Damcompetitie voor clubteams won Huizum-1 andermaal.
Heerenveen werd in de eigen clubhome Het Hof van Schoterland te Mildam verslagen met de cijfers 7-9.

Huizum-2 deed het in De Beijer te Rinsumageest uitstekend tegen het team van Dokkum.
Er werd slechts met 9-7 verloren.
Ook een applausje voor Huizum-Fryslân CT dat in Kampen Strijt Sonder Spijt op 9-7 hield. Verloren, maar met een minimaal verschil.

Vanwege de overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis is ronde 3 uitgesteld.
Wanneer de competitie wordt voortgezet, is op dit moment nog onduidelijk.


Hoofdklasse A   KNDB  -  ronde 2

     DCH Heerenveen -    Huizum

7
-
9
 Oscar Veltman (1160) - Sietse Nagel (1117) 1-16Partij  
 Johan Teake Dekker (1350) - Jan Adema (1243) 1-13Partij
 Tjipke Smedinga (1216) - Anne Piet Kooistra (1251) 1-15Partij  
 Sipke Doller (1173) - Waylon Poot (1229) 1-11Partij  
 Aize Plantinga (1082) - Anton Schotanus (1263) 0-27Partij  
 Peter Achterstraat (1106) - Piet Bouma (1188) 1-14Partij
 Johnny Modderman (1061) - Meinze Feenstra (985) 1-12Partij  
 Henk Hosper (1116) - Bart Visser (1136) 1-18Partij 


1e klasse A   KNDB  -  ronde 2

     Dokkum-     Huizum 2

9
-
7
 Linze Houwink (1134) - Jan T. Terpstra (971) 2-08Partij
 Dirk Albert Zijlstra (1133) - Jilles van Kesteren (904) 1-11Partij
 Bouwe Ringnalda (976) - Marcel de Vries (1124) 0-25Partij
 Willem Nuveld (1024) - Kerst Hoekstra (1082) 1-12Partij
 Minze Osinga (1012) - Henk Veldhorst (901) 1-13Partij
 Dirk Sinnema (1063) - Thijs Talsma (992) 2-04Partij
 Binne Brouwer (1122) - Gauke Dirk Nijholt (853) 1-16Partij  
 Arend Dijkstra (982) - Gerrit Reitsma (999) 1-17Partij


2e klasse A   KNDB  -  ronde 2

     SSS Kampen -    Huizum Fryslân CT

9
-
7
 Antoine Koster (1164) - Jan Sloot (732) 2-03Partij  
 Nico Lugthart (1203) - Harm Terpstra (952) 2-01Partij
 Geert van der Molen (988) - Theo Wolthers (851) 2-02Partij
 Harwin Reuvekamp (925) - Arnold Wiegersma (1002) 0-28Partij
 Jan van der Kolk (951) - Fedde van der Laan (743) 0-25Partij
 Bart Jonker (970) - Bram Scholma (923) 0-26Partij
 Johan Wezenberg (926) - Engel Vrouwe (681) 1-17Partij
 Harm Kist (885) - Bart Adema (768) 2-04Partij

 

Huizum-1 wint met 10-6 van Lent


Op zaterdag 19 september 2020 was de eerste ronde van de Nationale Damcompetitie voor clubteams. Huizum-1, Huizum-2 en het combinatieteam Huizum-Fryslân speelden thuiswedstrijden in dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum.
Vanwege de coronacrisis mochten we gebruik maken van de gymzaal, waar Huizum-2 tegen Damkring Emmeloord speelde en Huizum-Fryslân tegen Bezint Eer Gij Begint uit Britsum.
Huizum-1 speelde in de Wiardazaal tegen Lent.


Hoofdklasse A  KNDB - ronde 1

       Huizum   -    Lent

10
-
6
1 Jan Adema (1243) - Joppe Lemmen (1145) 2-06Partij  
2 Anton Schotanus (1263) - Marco van Bronswijk (1214) 1-14Partij
3 Anne Piet Kooistra (1251) - Gert van Willigen (1242) 1-18Partij  
4 Sietse Nagel (1117) - Steven Wijker (1415) 0-23Partij  
5 Waylon Poot (1229) - Willem van den Berg (1126) 2-01Partij
6 Piet Bouma (1188) - Gerold Kosman (1151) 1-15Partij
7 Bart Visser (1136) - Eep van Manen (1141) 1-17Partij  
8 Jacob de Vries (1190) - niet opgekomen  2-02R


1e klasse A  KNDB - ronde 1   Huizum 2   
   Damkring 
Emmeloord 
6
-
10
1 Jan Bosselaar (1058) - niet opgekomen  2-02R
2 Bram Scholma (923) - IJsbrand Haven (1195) 0-23Partij
3 Meinze Feenstra (985) - Matheo Boxum (1188) 0-21Partij  
4 Kerst Hoekstra (1082) - Alex Boxum (1179) 0-27Partij  
5 Gerrit Reitsma (999) - Daniël Boxum (829) 1-16Partij
6 Thijs Talsma (992) - Bé Hensen (878) 1-15Partij
7 Jan T. Terpstra (971) - Jacob Post (1183) 1-14Partij  
8 Marcel de Vries (1124) - Marthy van Houtert (1128) 1-18Partij


2e klassse A  KNDB - ronde 1   Huizum Fryslân CT  -   Bezint Eer Gij Begint  
6
-
10
1 Harm Terpstra (952) - Sietse Bronger (974) 1-13Partij
2 Gauke Dirk Nijholt (853) - Jan Peters (920) 2-08Partij  
3 Theo Wolthers (851) - Hylke Dykstra (1018) 2-06Partij  
4 Bart Adema (768) - Pieter Dijkstra (981) 0-27Partij
5 Fedde van der Laan (743) - Alex Hoekstra (904) 0-25Partij
6 Jan Sloot (732) - Eeltje Terpstra (917) 0-21Partij
7 Engel Vrouwe (681) - Sjoerd Schaaf (805) 0-22Partij
8 Ton Bouwkamp (632) - Ruurd Winkel (816) 1-14Partij