vrijdag 12 mei 2023

 Ledenvergadering Damclub Huizum

- Anton Schotanus voor 40e keer kampioen -


Op donderdagavond 11 mei 2023 was alweer de slotavond / ledenvergadering van Damclub Huizum in Dorpshuis Ien en Mien te Goutum. Er waren ongeveer 15 leden.

Voorzitter Sietse Nagel had zich extra lang voorbereid op punt 1. Opening en mededelingen.
Dit om de vergadering iets meer body te geven en Anton Schotanus, die voorafgaand een diner had, de kans te geven om nog op tijd bij de prijsuitreiking te zijn.
Anton zat echter als eerste in de zaal.

Leden
Na het seizoen 2022-2023 moeten we helaas afscheid nemen van Bart Adema en Piet Leijenaar.
Verheugd zijn we dat we per 1 juli 2023 aan de ledenlijst kunnen toevoegen: Thomas Kuipers, Jacob de Vries en Anne Sinnema.
Thomas kennen we als lid van De Toer uit Grou, Jacob is weer terug na een sabbatical jaar en Anne speelde jaren geleden al voor Huizum-1 en heeft er nu het werk aan kant is weer zin in.


KNDB-beker op 17 juli 2023 te Apeldoorn
Het team zal bestaan uit Rein van der Pal, Anton Schotanus, Anne Piet Kooistra en Jan Adema.

Persoonlijk Damkampioenschap van Friesland / FK Dammen
Damclub Huizum heeft afgelopen seizoen het FK Dammen georganiseerd.
De PFDB heeft gevraagd of Damclub Huizum dit ook in de komende jaren zou willen doen.
Dit hebben we toegezegd. We hopen dat de hele club dit kampioenschap gaat dragen door deel te nemen of door steun te verlenen.

Het kampioenschap van Friesland zal worden verspeeld op vijf zaterdagen: 

16 + 30 september + 7 + 21 + 28 oktober 2023 in Dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum.Toernooien
De beste prestaties van Huizum-spelers en Huizum-teams werden nog eens opgenoemd.
Hierbij kwamen weer wat herinneringen boven.


Clubkampioen Anton Schotanus met de eeuwige wisselbeker zonder deksel.
Het was het 40e clubkampioenschap voor deze 80 jarige.
We zien verder o.a. Dirk Zwier, Jan Terpstra en Fedde van der Laan.


Onderlinge Competitie

Competitieleider Piet Bouma bracht verslag uit. Een grote groep heeft het minimum aantal van 15 partijen niet gehaald. Op het laatst van de competitie werd het spannend. Omdat de vorige kampioen Anne Kooistra in de stand wegzakte, onstond er ruimte. Voor het kampioenschap kwamen in aanmerking Piet Bouma, Tjalling van den Bosch en Anton Schotanus.
Het was Anton Schotanus, die op zijn 80e voor de 40e keer het kampioenschap op zijn naam wist te schrijven. Een grootse prestatie, we mogen wel zeggen een heel grootse prestatie.
Althans zo zou wijlen oud-voorzitter Jan Gerlofsma dit verwoorden.


Anne Kooistra met de Beker-beker.
Links Joeri Beke en rechts Piet Bouma.


Prijsuitreiking

De voorzitter reikte de volgende prijzen uit:

- Onderlinge competitie: De wisselbeker en een kadobon ging naar Anton Schotanus.
  Tjalling van den Bosch en Piet Bouma werden 2e en 3e en ontvingen ook een bon.- Hoogstgeplaatste speler in de onderlinge competitie
  Van het provinciale Huizum-2 was Jan Terpstra de beste in de onderlinge.
  Van het provinciale Huizum-3 was Dirk Zwier de beste in de onderlinge.

- Topscorers Nationale teamcompetitie
   Huizum-1:   Rein van der Pal   met  14 punten uit 10 partijen
   Huizum-2:   Jan Bosselaar       met    8 punten uit   8 partijen

- Topscorers Provinciale teamcompetitie
   Ereklas - Huizum-1:              Anne P. Kooistra      10 uit 6
   Hoofdklasse B - Huizum-2:  Jan T. Terpstra            7 uit 5
   1e klasse B - Huizum-3:       Fedde van der Laan   5 uit 4

- Intern Sneldamkampioenschap van Huizum
   Kampioen:  Rein van der Pal, voor Anne Piet Kooistra en Thomas Kuipers.

- Interne Bekercompetitie
   Bekerwinnaar:   Anne Piet Kooistra na een duel in de finale tegen Anton Schotanus.
                             De reguliere partij eindigde in remise.
                             De beslissende sneldamwedstrijd werd gewonnen door Anne Piet.Samenstelling teams Nationale Competitie 2023-2024

Huizum-1:  Rein van der Pal, Anton Schotanus, Anne Piet Kooistra, Waylon Poot,
Piet Bouma, Tjalling van den Bosch, Marcel de Vries, Kerst Hoekstra, Jacob de Vries,
Kerst Hoekstra en Anne Sinnema.  Teamleider / reserve: Sietse Nagel.

Huizum-2:  Jan Bosselaar, Gerrit Reitsma, Jan T. Terpstra, Meinze Feenstra, Thijs Talsma,
Bram Scholma, Henk Veldhorst en Joeri Beke. 

Dit zijn de namen, die we opgeven bij het bondsbureau van de KNDB.
Uiteraard kan Huizum-2 voor een roulatiesysteem kiezen.

Reservespelers:  Thomas Kuipers, Gauke Dirk Nijholt, Fedde van der Laan, Ton Bouwkamp, Louis Douma, Jilles van Kesteren, Johan Bosgra, Dirk Zwier, Bart Visser, Jan Adema, Sietse Nagel.


Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

- Financiën
De penningmeester heeft alles op de rit. Nog niet alle contributie is betaald en de afrekening van de KNDB moet nog binnenkomen.

- Vergaderingen
In overleg wordt afgesproken voortaan nog maar één keer per jaar te vergaderen en wel in september. Zo hebben we een extra damavond in het slot van het seizoen.

Louis Douma stelt voor om de prijzen dan uit te reiken tijdens een feestelijke avond.


Het seizoen 2023-2024 start op donderdagavond 7 september 2023 met de ledenvergadering in dorpshuis Ien en Mien. Aanvang: 20.00 uur.

Op zaterdag 9 september 2023 is ronde 1 van de Nationale Competitie.


De voorzitter sluit de vergadering na 22.00 uur, wenst iedereen een mooie zomerperiode en wel thuis. Hierna zijn de batterijen uit de digitale klokken gehaald om leegloop te voorkomen.


woensdag 3 mei 2023

 Probleem april 2023 van Marten MartensMarten Martens, april 2023.

Wit speelt en wint.


Degene die de oplossing niet wil zien, moet deze tekst maar even afdekken.

De oplossing: 227, 36x16, 350, x28, 44, 42, 16x24, 37 en 47  W+


maandag 1 mei 2023

Jan van Dijk voor 5e keer Sneldamkampioen van Friesland

 

 

In Multifunctioneel Centrum De Wier te Ureterp werd op 29 april 2023 het persoonlijk Sneldamkampioenschap van Friesland verspeeld met 28 deelnemers.

Damclub Drachten/Oerterp (of andersom) heeft de organisatie van dit kampioenschap op verzoek van de Provinciale Friese Dambond voor meerdere jaren op zich genomen.

Wat je nodig hebt voor een mooi kampioenschap is een goede locatie en mensen met verstand van dammen en techniek. Dit is allemaal aanwezig in Ureterp.

 

Na 12 speelronden kwam Jan van Dijk als algemeen sneldamkampioen van Friesland
uit de bus met 20 punten.
Onderweg naar het podium werd zijn zegereeks onderbroken door Erwin Heslinga,
die daarmee de weg naar het kampioenschap voor zichzelf effende, maar ook hij had een misser en wel tegen Jan Algra. Hiermee hebben we de hoofdrolspelers van deze dag genoemd. Jan van Dijk bleef 2 punten voor op Algra, die op zijn beurt een punt voorbleef op Heslinga.
 

Jan van Dijk had de wisselbeker nog in huis. Het is vergeleken met de wisselbekers van de lagere categorieën een klein bekertje. Veel te klein om hierin vele namen te kerven.
Het mooiste is een eeuwige wisselbeker, want dan blijven de namen van de winnaars circuleren.

 

Of hij het had verwacht, was mijn vraag aan Hans Poepjes, nadat hij met de kampioensbeker van categorie B van het podium af was. Zijn antwoord was stellig: ‘Nee’.
Een mooi succes voor Hans, die van oorsprong uit Lemmer komt.

Hij scoorde 14 punten middels 6 overwinningen, 2 remises en 4 verliespartijen.
Een 10e plek in het algemeen klassement  is een uitstekende prestatie.

Op de 2e plek eindigde Anne Dekker met 13 punten en plaats 3 in categorie B was voor Meinze Feenstra, die eveneens uitkwam op 13 punten.
 

Het was het kampioenschap van de groten en af en toe ook van de kleinen.

Zo wisten spelers uit de lagere categorieën in bepaalde partijen hun sterker geachte tegenspelers te verrassen met onverwacht tegenspel.
Gauke Dirk, speler in
 categorie C, was na afloop goed geluimd. Hij had Johan Teake Dekker en Hans Zondervan op remise gehouden.

Van de 36 deelnemers eindigde Gauke Dirk Nijholt met 13 punten op de 14e plaats.

Dit was goed voor de 1e plaats in de C-categorie. Mag ik hier als oud-jeugdleider een beetje trots zijn ?  Ja, dat mag.   Vragen ?  Geen vragen.
Klaas Mondria moest even flink zijn best doen het podium op te komen maar hij stond er, op de 2e plaats met 10 punten. Theo Wolthers bezette de 3e plaats met ook 10 punten.
 

Mooi was het dat er een volledig vrouwen-podium kon worden gevormd.

Munktuya Nasanbayar was niet alleen een moeilijk uit te spreken naam voor de voorzitter van Oerterp/Drachten (of andersom), ze bleek ook na 12  speelronden met 15 punten en de 5e plaats in het algemeen klassement de beste vrouwelijke sneldamster van Friesland. Op de 2e plaats eindigde Iepie Poepjes-Koopman met 10 punten en de 28e plaats. Rika van Leeuwen werd 3e in de vrouwencategorie met 5 punten en de 35e plaats.
 

Dit kampioenschap was tevens een plaatsingstoernooi voor het NK Sneldammen

op 10 juni a.s. in Hoornaar. Waar ? In Hoornaar, dat gesitueerd is ergens ten oosten van Rotterdam.Klassering Huizum-spelers:


  4. Jan Adema                16 p.

11. Sietse Nagel              14

14. Gauke Dirk Nijholt     13

15. Meinze Feenstra       13

16. Bart T. Visser             13

26. Bram Scholma           11

27. Jan T. Terpstra           11

 

 

Eindstand Sneldamkampioenschap van Friesland 2023: