dinsdag 24 november 2020

 DamZ! DamsetDat kan voor KNDB-leden, clubs en provinciale bonden vanaf deze nieuwe zending:

- afhalen bij 1 van de 25 DamZ! distributiepunten in Nederland voor kostprijs van 3 euro per stuk vanaf 20 sets;
- afhalen bij 1 van de 25 DAmZ! distributiepunten in Nederland voor 4 euro per stuk tot en met 19 sets;
- toezenden per DHL van 1 losse set voor 14,95 inclusief verzendkosten, en voor 4 euro per set voor iedere set daarbij. Twee sets dus 18,95.

Exclusief voor KNDB-leden, clubs en provinciale bonden. Bestellen via damsets@damz.nl

donderdag 12 november 2020

donderdag 5 november 2020

 

Uitstel Nationale Competitie; uitbreiding online clubavond

In de bestuursvergadering van 3 november heeft het KNDB-bestuur besloten – gezien de nieuwste overheidsmaatregelen – om alle rondes van de nationale competitie in 2020 uit te stellen.

De competitie wordt níet stilgelegd. Wij hebben de hoop dat de competitie op 9 januari 2021 kan worden hervat.

Dat zal aanpassing en uitbreiding van het wedstrijdrooster vereisen. Ook kijken wedstrijdleider en wedstrijdcommissie nog eens goed naar de opzet en de indeling van de 2e klasse.
Ons streven is en blijft een volwaardige, plezierige en veilige competitie.

Om in de komende periode het damleven toch te stimuleren wordt de Online KNDB Clubavond uitgebreid tot:
– Elke maandag: 1 minuut + 1 seconde per zet
– Elke dinsdag: 3 minuten + 2 seconden per zet
– Elke woensdag: 5 minuten + 5 seconden per zet
– Elke donderdag: 10 minuten + 10 seconden per zet