donderdag 29 oktober 2020

 Beste damvrienden en damvriendinnen,

Gisteravond is er een persmoment van het kabinet geweest. Hier zijn weliswaar geen nieuwe maatregelen of een versoepeling van de huidige maatregelen aangekondigd, maar het kabinet heeft wel aangegeven dat huidige maatregelen tot in december gaan gelden. Ook is aangekondigd dat bij een ongunstig verloop van de verspreiding van het virus ons nieuwe (beperkende) maatregelen te wachten staan.

Kortom, er wordt een zware wissel getrokken op onze samenleving en dus ook op onze damsport. Veel damactiviteiten (NK’s, provinciale competities en clubavonden) zijn ondertussen al afgebroken of uitgesteld. Wat de consequenties zijn voor de Nationale Competitie is nog niet duidelijk.

Als bestuur wachten wij de komende week eventueel nieuwe maatregelen af. Volgende week zal er meer duidelijkheid zijn. Het bestuur hoopt jullie daarna te informeren over het vervolg van de Nationale Competitie en over eventueel andere te organiseren damactiviteiten.

Wij wensen jullie allemaal een goede gezondheid toe.

Namens het bestuur,
Frans de Jonge
voorzitter KNDB

dinsdag 20 oktober 2020
Huizum-1 wint in Mildam van Heerenveen-1


In ronde 2 van de Nationale Damcompetitie voor clubteams won Huizum-1 andermaal.
Heerenveen werd in de eigen clubhome Het Hof van Schoterland te Mildam verslagen met de cijfers 7-9.

Huizum-2 deed het in De Beijer te Rinsumageest uitstekend tegen het team van Dokkum.
Er werd slechts met 9-7 verloren.
Ook een applausje voor Huizum-Fryslân CT dat in Kampen Strijt Sonder Spijt op 9-7 hield. Verloren, maar met een minimaal verschil.

Vanwege de overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis is ronde 3 uitgesteld.
Wanneer de competitie wordt voortgezet, is op dit moment nog onduidelijk.


Hoofdklasse A   KNDB  -  ronde 2

     DCH Heerenveen -    Huizum

7
-
9
 Oscar Veltman (1160) - Sietse Nagel (1117) 1-16Partij  
 Johan Teake Dekker (1350) - Jan Adema (1243) 1-13Partij
 Tjipke Smedinga (1216) - Anne Piet Kooistra (1251) 1-15Partij  
 Sipke Doller (1173) - Waylon Poot (1229) 1-11Partij  
 Aize Plantinga (1082) - Anton Schotanus (1263) 0-27Partij  
 Peter Achterstraat (1106) - Piet Bouma (1188) 1-14Partij
 Johnny Modderman (1061) - Meinze Feenstra (985) 1-12Partij  
 Henk Hosper (1116) - Bart Visser (1136) 1-18Partij 


1e klasse A   KNDB  -  ronde 2

     Dokkum-     Huizum 2

9
-
7
 Linze Houwink (1134) - Jan T. Terpstra (971) 2-08Partij
 Dirk Albert Zijlstra (1133) - Jilles van Kesteren (904) 1-11Partij
 Bouwe Ringnalda (976) - Marcel de Vries (1124) 0-25Partij
 Willem Nuveld (1024) - Kerst Hoekstra (1082) 1-12Partij
 Minze Osinga (1012) - Henk Veldhorst (901) 1-13Partij
 Dirk Sinnema (1063) - Thijs Talsma (992) 2-04Partij
 Binne Brouwer (1122) - Gauke Dirk Nijholt (853) 1-16Partij  
 Arend Dijkstra (982) - Gerrit Reitsma (999) 1-17Partij


2e klasse A   KNDB  -  ronde 2

     SSS Kampen -    Huizum Fryslân CT

9
-
7
 Antoine Koster (1164) - Jan Sloot (732) 2-03Partij  
 Nico Lugthart (1203) - Harm Terpstra (952) 2-01Partij
 Geert van der Molen (988) - Theo Wolthers (851) 2-02Partij
 Harwin Reuvekamp (925) - Arnold Wiegersma (1002) 0-28Partij
 Jan van der Kolk (951) - Fedde van der Laan (743) 0-25Partij
 Bart Jonker (970) - Bram Scholma (923) 0-26Partij
 Johan Wezenberg (926) - Engel Vrouwe (681) 1-17Partij
 Harm Kist (885) - Bart Adema (768) 2-04Partij

 

Huizum-1 wint met 10-6 van Lent


Op zaterdag 19 september 2020 was de eerste ronde van de Nationale Damcompetitie voor clubteams. Huizum-1, Huizum-2 en het combinatieteam Huizum-Fryslân speelden thuiswedstrijden in dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum.
Vanwege de coronacrisis mochten we gebruik maken van de gymzaal, waar Huizum-2 tegen Damkring Emmeloord speelde en Huizum-Fryslân tegen Bezint Eer Gij Begint uit Britsum.
Huizum-1 speelde in de Wiardazaal tegen Lent.


Hoofdklasse A  KNDB - ronde 1

       Huizum   -    Lent

10
-
6
1 Jan Adema (1243) - Joppe Lemmen (1145) 2-06Partij  
2 Anton Schotanus (1263) - Marco van Bronswijk (1214) 1-14Partij
3 Anne Piet Kooistra (1251) - Gert van Willigen (1242) 1-18Partij  
4 Sietse Nagel (1117) - Steven Wijker (1415) 0-23Partij  
5 Waylon Poot (1229) - Willem van den Berg (1126) 2-01Partij
6 Piet Bouma (1188) - Gerold Kosman (1151) 1-15Partij
7 Bart Visser (1136) - Eep van Manen (1141) 1-17Partij  
8 Jacob de Vries (1190) - niet opgekomen  2-02R


1e klasse A  KNDB - ronde 1   Huizum 2   
   Damkring 
Emmeloord 
6
-
10
1 Jan Bosselaar (1058) - niet opgekomen  2-02R
2 Bram Scholma (923) - IJsbrand Haven (1195) 0-23Partij
3 Meinze Feenstra (985) - Matheo Boxum (1188) 0-21Partij  
4 Kerst Hoekstra (1082) - Alex Boxum (1179) 0-27Partij  
5 Gerrit Reitsma (999) - Daniël Boxum (829) 1-16Partij
6 Thijs Talsma (992) - Bé Hensen (878) 1-15Partij
7 Jan T. Terpstra (971) - Jacob Post (1183) 1-14Partij  
8 Marcel de Vries (1124) - Marthy van Houtert (1128) 1-18Partij


2e klassse A  KNDB - ronde 1   Huizum Fryslân CT  -   Bezint Eer Gij Begint  
6
-
10
1 Harm Terpstra (952) - Sietse Bronger (974) 1-13Partij
2 Gauke Dirk Nijholt (853) - Jan Peters (920) 2-08Partij  
3 Theo Wolthers (851) - Hylke Dykstra (1018) 2-06Partij  
4 Bart Adema (768) - Pieter Dijkstra (981) 0-27Partij
5 Fedde van der Laan (743) - Alex Hoekstra (904) 0-25Partij
6 Jan Sloot (732) - Eeltje Terpstra (917) 0-21Partij
7 Engel Vrouwe (681) - Sjoerd Schaaf (805) 0-22Partij
8 Ton Bouwkamp (632) - Ruurd Winkel (816) 1-14Partij


Partijfragment 10 september 2020 


ronde 1 - onderlinge competitie 
Piet Bouma - Jan T. Terpstra 

Na afloop gaf een computerprogramma een mooie mogelijkheid aan voor Piet. Dit veranderde overigens niets aan de uitslag.
De opdracht luidt: Wit speelt en wint door dam te halen. Hoe ?

 

zondag 18 oktober 2020

Damclub Huizum vervroegd de winterstop in door Corona

 


Na de persconferentie van regering op dinsdag 13  oktober 2020 is Nederland weer in een lockdown teneinde het coronavirus geen kans te geven tot grote bloei te komen. Het aantal besmettingen bleek na meer testen toe te nemen. De één heeft er meer klachten van dan de ander. Met een onderliggend lijden kan het gevaarlijk zijn. Om geen grote toeloop te krijgen op de gezondheidszorg moet iedereen weer zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken en o.a. geen sport meer te bedrijven. Een uitzondering is er voor het topvoetbal. Horecagelegenheden moesten al om 22.00 uur dicht zijn, maar zouden op 14 oktober helemaal moeten sluiten.
Na 20.00 uur mag er nergens meer drank worden verkocht. 
Ook worden er niet-medische mondkapjes aanbevolen. Deze zijn niet toereikend voor bescherming, maar het gaat meer om het idee en om het waarschuwende effect.


De PFDB-vergadering besloot al eerder dat er geen provinciale competitie plaats zou kunnen vinden. Diverse clubs hadden zelf al besloten niet mee te zullen doen. Veel speelzalen voldeden al niet aan de vereiste ruimte. De speeltafels moesten op anderhalve meter staan.
Hiervoor zijn diverse accommodaties gewoon te klein, vooral als er een gastteam op bezoek komt.
De KNDB besloot  na de persconferentie om de 3e ronde van de Nationale Damcompetitie uit te stellen. En het NK Dammen in Kraggenburg is voor de 2e maal uitgesteld.

Hierna besloot het bestuur van Damclub Huizum, na overleg met beheerder Albert Ruitenberg van dorpshuis 'Ien en Mien' (Goutum) en na overleg met de clubleden om voorlopig geen clubavonden te houden. Er was even de gedachte dat de clubavonden door zouden kunnen gaan als we alleen in de zaal zouden zitten en de barzaal gesloten zou zijn.
Geen gezellig vooruitzicht. Maar nadat bleek dat onze competitieleider in zijn omgeving een positief geteste had en hij voorlopig daardoor niet kon komen, werd het aantal wederom kleiner en dat was sinds de start van het seizoen al niet groot.

De coronacrisis duurt nu al sinds donderdag 12 maart 2020, de dag waarop we onze laatste clubavond hadden. Hoe lang de crisis nog duurt, weet niemand. Er zijn deskundigen, die vermoeden dat het wel eens tot december kan duren voordat het aantal dagelijkse besmettingen in de curve en dus in het land gaat zakken. 

Er kan nog wel gedamd worden, maar dan online, via Lidraughts bijvoorbeeld.

Komen we ooit nog af van dit voortwoekerende onzichtbare nieuwe van dieren op de mens overgesprongen door sommigen ontkende virus ? Een vaccin zou de oplossing zijn, maar dit moet dan wel eentje zijn dat werkt. Tijd voor testen is er nauwelijks. 
En als je antistoffen tegen het virus hebt opgebouwd, kun je dan niet alsnog besmet worden of verschijnselen krijgen.

Allemaal vragen en onzekerheden.
Intussen moet de wereld door blijven draaien en hebben veel ondernemers het zwaar of ze vallen om.

We hopen dat het eens allemaal voorbij is en dat iedereen zich goed door deze historische periode heen weet te slaan.

Wie weet tot gauw.