vrijdag 12 mei 2023

 Ledenvergadering Damclub Huizum

- Anton Schotanus voor 40e keer kampioen -


Op donderdagavond 11 mei 2023 was alweer de slotavond / ledenvergadering van Damclub Huizum in Dorpshuis Ien en Mien te Goutum. Er waren ongeveer 15 leden.

Voorzitter Sietse Nagel had zich extra lang voorbereid op punt 1. Opening en mededelingen.
Dit om de vergadering iets meer body te geven en Anton Schotanus, die voorafgaand een diner had, de kans te geven om nog op tijd bij de prijsuitreiking te zijn.
Anton zat echter als eerste in de zaal.

Leden
Na het seizoen 2022-2023 moeten we helaas afscheid nemen van Bart Adema en Piet Leijenaar.
Verheugd zijn we dat we per 1 juli 2023 aan de ledenlijst kunnen toevoegen: Thomas Kuipers, Jacob de Vries en Anne Sinnema.
Thomas kennen we als lid van De Toer uit Grou, Jacob is weer terug na een sabbatical jaar en Anne speelde jaren geleden al voor Huizum-1 en heeft er nu het werk aan kant is weer zin in.


KNDB-beker op 17 juli 2023 te Apeldoorn
Het team zal bestaan uit Rein van der Pal, Anton Schotanus, Anne Piet Kooistra en Jan Adema.

Persoonlijk Damkampioenschap van Friesland / FK Dammen
Damclub Huizum heeft afgelopen seizoen het FK Dammen georganiseerd.
De PFDB heeft gevraagd of Damclub Huizum dit ook in de komende jaren zou willen doen.
Dit hebben we toegezegd. We hopen dat de hele club dit kampioenschap gaat dragen door deel te nemen of door steun te verlenen.

Het kampioenschap van Friesland zal worden verspeeld op vijf zaterdagen: 

16 + 30 september + 7 + 21 + 28 oktober 2023 in Dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum.Toernooien
De beste prestaties van Huizum-spelers en Huizum-teams werden nog eens opgenoemd.
Hierbij kwamen weer wat herinneringen boven.


Clubkampioen Anton Schotanus met de eeuwige wisselbeker zonder deksel.
Het was het 40e clubkampioenschap voor deze 80 jarige.
We zien verder o.a. Dirk Zwier, Jan Terpstra en Fedde van der Laan.


Onderlinge Competitie

Competitieleider Piet Bouma bracht verslag uit. Een grote groep heeft het minimum aantal van 15 partijen niet gehaald. Op het laatst van de competitie werd het spannend. Omdat de vorige kampioen Anne Kooistra in de stand wegzakte, onstond er ruimte. Voor het kampioenschap kwamen in aanmerking Piet Bouma, Tjalling van den Bosch en Anton Schotanus.
Het was Anton Schotanus, die op zijn 80e voor de 40e keer het kampioenschap op zijn naam wist te schrijven. Een grootse prestatie, we mogen wel zeggen een heel grootse prestatie.
Althans zo zou wijlen oud-voorzitter Jan Gerlofsma dit verwoorden.


Anne Kooistra met de Beker-beker.
Links Joeri Beke en rechts Piet Bouma.


Prijsuitreiking

De voorzitter reikte de volgende prijzen uit:

- Onderlinge competitie: De wisselbeker en een kadobon ging naar Anton Schotanus.
  Tjalling van den Bosch en Piet Bouma werden 2e en 3e en ontvingen ook een bon.- Hoogstgeplaatste speler in de onderlinge competitie
  Van het provinciale Huizum-2 was Jan Terpstra de beste in de onderlinge.
  Van het provinciale Huizum-3 was Dirk Zwier de beste in de onderlinge.

- Topscorers Nationale teamcompetitie
   Huizum-1:   Rein van der Pal   met  14 punten uit 10 partijen
   Huizum-2:   Jan Bosselaar       met    8 punten uit   8 partijen

- Topscorers Provinciale teamcompetitie
   Ereklas - Huizum-1:              Anne P. Kooistra      10 uit 6
   Hoofdklasse B - Huizum-2:  Jan T. Terpstra            7 uit 5
   1e klasse B - Huizum-3:       Fedde van der Laan   5 uit 4

- Intern Sneldamkampioenschap van Huizum
   Kampioen:  Rein van der Pal, voor Anne Piet Kooistra en Thomas Kuipers.

- Interne Bekercompetitie
   Bekerwinnaar:   Anne Piet Kooistra na een duel in de finale tegen Anton Schotanus.
                             De reguliere partij eindigde in remise.
                             De beslissende sneldamwedstrijd werd gewonnen door Anne Piet.Samenstelling teams Nationale Competitie 2023-2024

Huizum-1:  Rein van der Pal, Anton Schotanus, Anne Piet Kooistra, Waylon Poot,
Piet Bouma, Tjalling van den Bosch, Marcel de Vries, Kerst Hoekstra, Jacob de Vries,
Kerst Hoekstra en Anne Sinnema.  Teamleider / reserve: Sietse Nagel.

Huizum-2:  Jan Bosselaar, Gerrit Reitsma, Jan T. Terpstra, Meinze Feenstra, Thijs Talsma,
Bram Scholma, Henk Veldhorst en Joeri Beke. 

Dit zijn de namen, die we opgeven bij het bondsbureau van de KNDB.
Uiteraard kan Huizum-2 voor een roulatiesysteem kiezen.

Reservespelers:  Thomas Kuipers, Gauke Dirk Nijholt, Fedde van der Laan, Ton Bouwkamp, Louis Douma, Jilles van Kesteren, Johan Bosgra, Dirk Zwier, Bart Visser, Jan Adema, Sietse Nagel.


Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

- Financiën
De penningmeester heeft alles op de rit. Nog niet alle contributie is betaald en de afrekening van de KNDB moet nog binnenkomen.

- Vergaderingen
In overleg wordt afgesproken voortaan nog maar één keer per jaar te vergaderen en wel in september. Zo hebben we een extra damavond in het slot van het seizoen.

Louis Douma stelt voor om de prijzen dan uit te reiken tijdens een feestelijke avond.


Het seizoen 2023-2024 start op donderdagavond 7 september 2023 met de ledenvergadering in dorpshuis Ien en Mien. Aanvang: 20.00 uur.

Op zaterdag 9 september 2023 is ronde 1 van de Nationale Competitie.


De voorzitter sluit de vergadering na 22.00 uur, wenst iedereen een mooie zomerperiode en wel thuis. Hierna zijn de batterijen uit de digitale klokken gehaald om leegloop te voorkomen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten