zaterdag 4 november 2023

Huizum-1 mist gelijkspel tegen Witte van Moort-2 Westerhaar

- Dikke overwinning Huizum-2 op jeugdig Winschoten-2 


Tekst en foto's:  SAN


Op zaterdag 4 november 2023 was ronde 4 van de Nationale Damcompetitie voor clubteams.
In de hoofdklassse A  KNDB  ontving Huizum-1 het tiental van Witte van Moort-2 uit damdorp Westerhaar, terwijl Huizum-2 in de 2e klasse A  KNDB het achttal Winschoten-2 ontving.

Met vereende kracht werd vanaf ca. 11.00 uur de Wiarda-zaal speelklaar gemaakt. 
De eerste gasten stroomden binnen rond 11.30 uur.
Tegen 12.00 uur probeerde voorzitter Sietse Nagel de zaal tot stilte te manen en iets namens de gastclub te zeggen richting de gasten. Terwijl het gebabbel vooraf verstomde en de meeste spelers hun stoel gevonden hadden, stond René Schippers nog verticaal. Hem werd gevraagd of hij iets wilde zeggen. René, half Fries via moederskant, stak meteen van wal en heette de dammers van Huizum welkom voor de wedstrijd tegen Witte van Moort-2. 
Voorzitter Nagel kon toen niet anders dan zeggen dat hij de woorden uit zijn mond had gehaald en het gras voor de voeten had weggemaaid. Hierna kon de strijd los, overigens niet nadat natuurlijk ook de spelers van Winschoten-2 welkom waren geheten. Onder hen veel jeugdspelers, een aantal zelfs uit groep 5 van het basisonderwijs. Naar verluidt was Johan Tuenter (uitspraak: Tuunter) de enige speler met een rating bij Winschoten-2. En dit bleek later ook wel, want de spelers van Winschoten-2  schoten niet met scherp. Win- heeft ook niets te maken met winnen. 'Win' is waarschijnlijk afgeleid van 'Winshe' of 'Winithi (weiland) of 
'Wine' (Oud-Friese voornaam). Wyn betekent wind in het Fries. Zou ook nog kunnen.
Maar alle respect voor Winschoten, die de jeugd heeft en daarmee de toekomst.


Vorig seizoen won Huizum-1 in het clubgebouw van Westerhaar met 7-13.
Deze keer ging het anders.
Als eerste waren Kerst Hoekstra en René Schippers klaar. Volgens de analysegrafiek hield Kerst René keurig aan het lijntje (de X-as). En dit betekent dat Kerst het keurig heeft gedaan, want René behoorde in zijn aspirantentijd tot de top van Nederland.  1-1.
Tjalling van den Bosch kwam te zitten tegen Jeffrey Steen, aan wie je uiterlijk weinig kunt aflezen. Op het bord was dit iets duidelijker. Steen liet zich een schijf op 26 opdringen.
Nadat hij ook zijn Olympische formatie opgaf, is het de vraag of Van den Bosch klassiek had moeten spelen, maar dat is maar een vraag. Onze Greate Pier had een ander strategisch plan voor ogen. De partij ontaarde uiteindelijk in een gelijk spel.  2-2.

De partij aan bord 10 tussen Gerwin Mollink en Anton Schotanus ging linea recta naar remise.
3-3.
Fries Kampioen Waylon Poot had Jan Schippers als tegenspeler. Deze probeerde een voorpost op 24, probeerde een voorpost op 23, daarna weer eentje op 24, maar eindigde uiteindelijk zonder voorpost en toen was het tijd voor remise.  4-4.

De volgende partij was er weer eentje met een lijn zonder uitschieters, gespeeld door twee spelers, die een lange dampauze achter de rug hebben. Anne Sinnema zo'n 30 jaar (of langer) en Bart Ekkel zo'n 20 jaar. Beide hadden een zelfstandig bedrijf. Anne naast een baan als leraar. Ook hier een (herstel-)remise.  5-5.

Marcel de Vries en Thomas Miksa speelden een partij met Marcel als omsingelaar en Thomas als degene, die de macht in het centrum zocht. Op de 45e zet zette Thomas een ruil in met een staartje. Marcel wachtte het allemaal niet af en legde zijn koning op het bord.
Edwin Twiest toont op Toernooibase een variant, waaruit blijkt dat Marcel een vooruitziende blik had.   5-7.
Ook Piet Bouma sloeg toe op de 45e zet. Een dam zorgde tegen Eddy Hilberink voor een snel einde.  7-7.

Op Toernooibase toont Anne Piet Kooistra een variant, die winnend is voor hem. Maar zover zou Niek Kloppenburg het niet hebben laten komen. De partij bleef gelijkwaardig.  8-8.
Alsof de wedstrijd al niet spannend genoeg was, eindigde het duel tussen Rein van der Pal en Edwin Twiest eveneens in remise. De grafiek slaat na de 45e zet wel uit in het voordeel van witspeler Rein. Er had 36-31 gespeeld moeten worden. Maar hoe het dan voordeel geeft, is  niet duidelijk.  9-9.

En daar zit je dan in de slotpartij. Het overkwam Jacob de Vries en Alex Noppert.
Noppert zijn stand met zwart oogde gemakkelijker. Maar na een ruil van Noppert leek een gelijkspel onafwendbaar. De teamleiders hadden de 10-10 al met een handdruk bezegeld.
In een onbewaakt ogenblik zette Jacob zijn dam los op het bord en bleef hij toch nog met lege handen achter. Horror.  9-11.  Gelukkig werd de stemming er in dorpshuis  Ien en Mien niet minder onder. Alleen in de auto van de Snekers zal het op de terugweg even stil geweest zijn.

Op 18 november a.s. speelt Huizum-1 in ronde 5 uit tegen Nijverdal.
Twee spelers die beide na tientallen jaren weer achter het bord zitten dit seizoen.
Links Anne Sinnema en rechts Bart Ekkel.Eddy Hilberink en Piet Bouma met broodbak.
Bij het raam zien we Niek Kloppenburg en Anne Piet Kooistra.


Jan Schippers tegen de kersverse damkampioen van Friesland, Waylon Poot.
Achter: Edwin Twiest en Rein van der Pal.Kerst Hoekstra (links) hield goed stand tegen René Schippers.
Tjalling van den Bosch overdenkt zijn stelling tegen de onberoerde Jeffrey Steen.Armpjes over elkaar.  Thomas Miksa - Marcel de Vries.
Achter:  Alex Noppert tegen Jacob de Vries.


Hoofdklasse A   KNDB  - ronde 4

    Huizum  -  Witte van Moort 2  

9
-
11
 Anne Piet Kooistra (1277) - Niek Kloppenburg (1250) 1-18Partij    
 Piet Bouma (1196) - Eddie Hilberink (1236) 2-07Partij
 Rein van der Pal (1424) - Edwin Twiest (1318) 1-19Partij
 Waylon Poot (1214) - Jan Schippers (1270) 1-14Partij
 Jacob de Vries (1176) - Alex Noppers (1083) 0-210Partij
 Marcel de Vries (1097) - Tomasz Miksa (1264) 0-26Partij
 Kerst Hoekstra (1104) - René Schippers (1270) 1-11Partij
 Tjalling van den Bosch (1168) - Jeffrey Steen (1068) 1-12Partij
 Anne Sinnema  - Bart Ekkel  1-15Partij
 Anton Schotanus (1256) - Gerwin Mollink (1169) 1-13Partij


In de 2e klasse A had Huizum-2 geen kind aan Winschoten-2, of juist wel. Veel jeugdige tegenspelers, die met de ervaring van deze wedstrijd op zak over een aantal jaren terugkomen en wellicht revanche zullen nemen. Dat zou mooi zijn.
Teamleider Gauke Dirk Nijholt had Sietse Nagel, de hoofdklassekampioen van Friesland, buiten de opstelling gehouden. Wegens kritische uitingen richting de leiding, wegens tegenvallend presteren tegen Hijken DTC-3 ? Nee, gewoon, omdat er gerouleerd wordt en de situatie het toeliet. Louis Douma nam zijn plaats in.

Als eerste had Bram Scholma zijn jonge tegenspeler Albert Meezen op de knieën. Dit kwam vooral, omdat Albert twee schijven gaf en er maar één kon terugpakken. En zo volgden er nog enkel nadeel opleverende acties. Maar het was ook nog maar de tweede keer dat Albert op dit niveau speelde. Hij zat toch goed achter het bord. Daarom ook een grote pluim voor hem.
2-0.
Voor Quinn Nobbe, tegen wie Fedde van der Laan speelde, was het zijn eerste optreden op landelijk niveau. Alle hulde ook voor hem.  Hij had een niet onaardige partijopzet. Op een bepaald moment is de notatie niet meer te volgen. Fedde was er ook mee aan, want 'dat jonkje sat steeds met syn setten'. Vermoedelijk ging het om de notatie, want op beide notatiebiljetten stonden dezelfde verkeerde notaties, wat veldnummers betreft. Invoerder Meinze Feenstra kon tot zet 22 reconstrueren. Daarna hield het op. Wel duidelijk was dat Fedde had gewonnen.  4-0.

Jan Bosselaar kwam na de 15e zet materiaal voor. Een 2-om-2-ruil kostte de jonge Hermann Loots een schijf. Daarna ging hij met een groepje schijven te driest naar voren, waarbij de schijven op de basisrij bleven staan. Tip: laat alle schijven met elkaar samenwerken.  6-0.
Thijs Talsma kwam laat binnen. Hij mocht spelen tegen Nickey Loots. Nickey liet een ruil toe, waardoor hij een randschijf kreeg. Dit zou hem fataal worden. Thijs kon een lichte combinatie nemen en kwam 3 schijven voor.  8-0.

Een heuse zesklapper kwam er op het bord van Gerrit Reitsma en Haykaram Zhamkochyam.
Gerrit kwam snel schijven voor met zijn dam en kon een 2 bijtekenen.  10-0.
Hierna was Louis Douma aan de beurt om te schitteren. Hij scoorde zijn eerste overwinning voor het team, nadat tegenspeler Anne Snoey op de 2e zet een Haarlemmer slag toe liet. Louis kwam 2 schijven voor en wist de partij met medewerking van Anne naar zich toe te trekken.  12-0.

Gauke Dirk Nijholt speelde tegen de 9 jarige Fianna van der Heide. Fianna is een ongeslepen diamant, wat haar spel betreft. Als ze de randjes eraf weet te slijpen, zal haar spel beter worden. Tijdens deze partij kwam Gauke eerst één schijf en daarna meer schijven voor en dan wordt het lastig om nog weerstand te bieden.  14-0.
De druk lag nu bij de laatste partij, de strijd tussen Joeri Beke en Johan Tuenter.
Johan streed voor de eer en Joeri tegen zichzelf en de gedachte dat hij niet mocht verliezen, omdat dat op zou vallen. Intussen ging het in de wandelgangen en in de barzaal over de 0-20 overwinning, die Huizum-2 (tiental) tegen Roden behaalde op 25 september 1976.
Tjalling van den Bosch en Jan Bosselaar hebben dit nog meegemaakt.
De druk op Joeri om er 16-0 van te maken was dus hoog. Heel hoog. Maar ja, hij speelde tegen Johan Tuenter en de partij had alle belangstelling. 
Johan redde de eer van Winschoten-2 en Joeri pakte een punt.  15-1, een mooie score.

Op zaterdag 18 november speelt Huizum-2 uit in ronde 5 tegen Winschoten-1.
Hopelijk is men niet wraaklustig ;-)  Het wordt vast weer een mooie ontmoeting.
Louis Douma - Anne Snoey
Fedde van der Laan - Quinn Nobbe.
Bram Scholma - Albert Meezen.
Gerrit Reitsma - Haykaram Zhamkochyam.
Gauke Dirk Nijholt - Fianna van der Heide.
Joeri Beke - Johan Tuenter.Thijs Talsma - Nickey Loots.
Jan Bosselaar - Hermann Loots.2e klasse A   KNDB  -  ronde 4

   Huizum 2  
 -    Winschoten 2  

15
-
1
 Jan Bosselaar (1044) - Hermann Loots  2-03Partij
 Thijs Talsma (968) - Nickey Loots  2-04Partij
 Gerrit Reitsma (960) - Haykaram Zhamkochyam  2-05Partij
 Bram Scholma (912) - Albert Meezen  2-01Partij
 Joeri Beke (777) - Johan Tuenter (944) 1-18Partij  
 Gauke Dirk Nijholt (857) - Fianna van der Heide  2-07Partij
 Fedde van der Laan (758)        - Quinn Nobbe  2-02Partij  
 Louis Douma (602) - Anne Snoey  2-06Partij

Geen opmerkingen:

Een reactie posten